Ako zostaviť a riadiť tím, ktorý vydrží dlhšie ako 6 mesiacov?

  • Tím nie je dôležitou súčasťou každého podnikania, ale tou najdôležitejšou. Dobrý tím je jeden z kľúčových faktorov pri dlhodobom fungovaní spoločnosti.
image_1437561877.jpeg
  • Tím nie je dôležitou súčasťou každého podnikania, ale tou najdôležitejšou. Dobrý tím je jeden z kľúčových faktorov pri dlhodobom fungovaní spoločnosti.

Je vhodné si definovať jednotlivé role a pozície vo vašej firme a zamyslieť sa nad tým, s akými ľuďmi sa vám lepšie pracuje. Obklopujte sa ľuďmi, ktorí sú kreatívny, tvorivý a páči im váš nápad a vedia ho posunúť ďalej. Či už na pracovisku, v športe alebo miestnej komunite, budovanie tímu si vyžaduje pochopenie ľudského správania, objaviť ich silné stránky a čo koho motivuje do tímovej práce.

Tím prechádza rôznymi stupňami vývoja. Na začiatku, keď je produkt a aj firma len v zárodku, sú jediní participujúci vaši priatelia alebo ľudia, ktorých dobre poznáte a sú nadšení tým, čo robíte. V úzkom kruhu kolegov, tak povediac každý o každom všetko vie. Je to fáza, kedy každý robí všetko.

Potom prichádza fáza, že je potrebné si začať rozdeľovať úlohy a každý preberá zodpovednosť za svoju časť. Postupne sa pridávajú do tímu ďalší ľudia, prevažne špecialisti v oblasti. Je potrebné nových zamestnancov a zaškoľovať, uviesť ich do diania všetkých nepísaných pravidiel a štandardov, na ktoré ste zvyknutý. Je to fáza, kedy sa vášmu podnikaniu darí a je dobré sa sústrediť na to, aby ste sa udržali a nie len mať veľké oči a naberať nových ľudí a počítať s takým rastom znova (jedine, že ste niečo ako nový FB).

Keď už sú v tíme špecialisti na všetky oblasti, je načase prestať pracovať tak, ako na začiatku – že všetko ide cez vás, treba kúpiť nový toner, tak vy ako CEO idete na internet a hľadáte znova model tlačiarne a idete ho objednať. Nie, na toto máte mladých IT kolegov či sekretárku. Nemôžete preberať a sústreďovať všetku rozhodovaciu moc na seba, je potreba efektívne delegovať. Váš čas je drahocenný a veľmi rýchlo plynie.

Tak, ako na začiatku podnikania je dôležité, aby firma rástla a napredovala, je nutné, aby sa popritom realizovali všetky potrebné procesy bežného chodu firmy. Je dôležité sa znova posadiť pred čistý papier a povedať si, čo sú kľúčové role ako CEO startupu. Tituly ako „kapitán“ či „šefino“ existujú práve z tohto dôvodu, určovanie smeru a budúcnosti je v rukách CEO.

Máte špecialistov vo firme na každú oblasť a vy buďte špecialistom na posunutie podnikania zo startupu na fungujúcu firmu s tradíciou a stálymi zákazníkmi.

Tím by mal vedieť, ak mám problém A, tak idem za jedným dedikovaným kolegom, ale ak mám problém B, tak idem za druhým kolegom. Jasné role a komunikované odbornosti jednotlivých členov tímu sú predpokladom, že kreatívny chaos neprerastie do všeobecnej pohromy. Pravidlá a spôsoby, ako CEO operuje, by mali byť všeobecne známe a uznávané, pomáha to k sprehľadneniu procesov a hlavne zvýšeniu efektivity.

Dajte pocítiť svojim zamestnancom, že sa na Vás môžu spoľahnúť, že vy ste ten, kto im kryje chrbát. Oni vám to vrátia svojou oddanosťou a nasadením a dosiahnete výsledky skôr a bez zbytočných iterácií.

Mať definovaný jasný cieľ, ktorý chce tím dosiahnuť, je dôležité hlavne z dlhodobého hľadiska vašej úspešnosti. Vytvoriť etapové ciele, kam sa treba dopracovať, pomáha krátkodobej orientácii členov tímu a ich motivácii. Je vhodné podčiarknúť dosiahnutie etapovej méty napríklad dňom voľna na konci kvartálu, alebo iným bonusom. Treba brať do úvahy, že všetci zamestnanci máju rozličné osobnosti a preto aj budú motivovaní inými bonusmi. Tento prístup tzv. segmentovania bonusov, ale nie je ľahké praktizovať.

Manažment ľudí, je manažment ľudského ega. Pri výbere zamestnanca je potrebné, zamerať sa na jeho osobnostné stránky a vedieť si predstaviť, ako ich využijete v tíme. Je dôležité umiestniť zamestnancov na to správne miesto.

Ako líder sa snažte odbúrať byrokraciu a podnecujte tím v tom, aby vám prinášali návrhy na zlepšenia. Pri nezhodách v tíme sa rozhodne nenechajte zatiahnuť do hádok v štýle on povedal že…., vaša úloha je podnietiť tím k spoločnej rozumnej konverzácii a nechať priestor aj im, aby si to vyriešili medzi sebou.

zdroj: crowdberry.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech