Aktivisti žiadajú Slovákov o pomoc, chcú zachrániť aspoň časť našich lesov

 • Ich cieľom je zachovať aspoň časť naozajstnej prírody aj pre ďalšie generácie
 • Preto je nutné, aby sa na aspoň 10-tich percentách územia našej krajiny nerobilo NIČ
 • Táto vízia je reálnejšia ako by sa mohlo zdať
lak
mysmeles.sk
 • Ich cieľom je zachovať aspoň časť naozajstnej prírody aj pre ďalšie generácie
 • Preto je nutné, aby sa na aspoň 10-tich percentách územia našej krajiny nerobilo NIČ
 • Táto vízia je reálnejšia ako by sa mohlo zdať

Lesoochranárske zoskupenie VLK od roku 1993 systematicky pracuje na naplnení vízie záchrany prirodzených lesov v našej krajine. Na Slovensku totižto neexistujú chránené územia, v ktorých je vylúčená ľudská činnosť. Preto vytvárajú sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách majú rastliny a zvieratá možnosť žiť nerušený život bez zásahu človeka.

„Robíme to radi, lebo sme presvedčení, že zastaviť ničenie lesov je nevyhnutné. Ak to však máme zvládať aj naďalej, potrebujeme vašu pomoc. Preto vás prosíme o minimálny pravidelný príspevok 2,77 € mesačne. Sľubujeme, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa aspoň s časťou slovenských lesov nerobilo nič,” oznámili aktivisti.

Cieľom je, aby sa nič nerobilo aspoň na 10-tich percentách územia Slovenska

Pod slovom „NIČ“ sa myslí nezasahovanie do lesov. Sú toho názoru, že aspoň o časti slovenských lesov by mala rozhodovať príroda a nie človek.

Na čele s Jurajom Lukáčom – vyštudovaným kybernetiko, ktorý  už takmer 25 rokov úspešne vedie organizáciu a popularizuje ochranu prirodzených lesov, chcú aktivisti presadiť, aby sa na týchto územiach nerúbalo, nepoľovalo, nepostrekovalo chemikáliami, neodstraňovalo mŕtve drevo, nevysádzalo či nejazdilo na autách. Inými slovami, aby sa nezasahovalo do prirodzeného vývoja lesa s cieľom akokoľvek ho pozmeniť. Zároveň však podporujú peší pohyb ľudí na týchto územiach.

„Budeme veľmi radi, ak spoznáte skutočné lesy a zídete pritom z vyznačených chodníkov. To je presne to, o čo nám ide: zachovať aspoň časť naozajstnej prírody pre vás a pre ďalšie generácie. A pre prírodu samotnú.”

Doposiaľ si VLK kúpil a prenajal lesy s rozlohou 260 hektárov, na ktorých si príroda robí, čo sama chce, no ľudia tam nerobia nič. Ďalším úspechom je vyhlásenie prírodných rezervácií a to na 880 hektároch, ktoré sú teraz taktiež chránené pred akýmkoľvek neprimeraným zásahom človeka.

Okrem iného zmenami v zákonoch každý rok zachránia pred zastrelením viac ako 150 vlkov a medveďov. V neposlednom rade odhaľujú aj krádeže dreva a stále prítomné pytliactvo na celom Slovensku. To všetko dosiahli vďaka podpore Slovákov , nezávisle od finančnej podpory štátu a od vplyvu záujmových skupín.

Kľúčové zistenia

 • Ťažba dreva v lesoch SR má dlhodobo rastúci trend. Od roku 1990 priebežne narástol objem ťažby o 75,3 % a oproti roku 2000 o 48,7 %.
 • Od roku 2010 už objem ťažby dreva klesal, pričom v roku 2014 opäť narástol v dôsledku veternej kalamity (víchrica Žofia) zo dňa 15.5.2014. V roku 2015 dosiahol objem 9 249 tis. m3 (medziročný pokles o 1,8 %, ale naopak  nárast oproti roku 2013 o 18 %).
 • Podiel ihličnatých drevín na celkovej ťažbe činil 53 %, z toho až tri štvrtiny (76 %) bola ťažba kalamitná.
 • Nárast objemu ťažby dreva súvisí s nárastom rozsahu náhodných ťažieb v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov. Ten oproti predchádzajúcemu roku poklesol o 8,8 % na súčasných 56,4 % z celkovej ťažby dreva (stále vysoký podiel).
 • V rokoch 1994 – 2011 skutočná ťažba dreva prevyšovala ťažbu únosnú (vrátane roku 2014).

 

zdroj:enviroportal.sk,mysmeles.sk,

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech