Veľké zmeny v rámci volieb, prieskumy uvidíme aj 3 dni pred voľbami

  • Vláda dnes schválila návrh na skrátenie moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania
  • Novela má platiť od začiatku roka 2022
eduard heger
TASR/Martin Baumann
  • Vláda dnes schválila návrh na skrátenie moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania
  • Novela má platiť od začiatku roka 2022

Predvolebné prieskumy by mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami. Skrátenie tzv. volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

 V zákone sa takisto upravuje paragraf týkajúci sa prekážky práva voliť, po novom paragraf ustanovuje, že „prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak“.

Novela tiež zavádza, že orgány verejného zdravotníctva na účely vyznačenia prekážky práva voliť sú povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Koho by si volil/a, ak by boli voľby tento týždeň?

Legislatívne úpravy, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, reagujú i na podmienky, ktoré nastanú v roku 2022 pri spojení termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí, rovnako tak do návrhov zmien implementujú poznatky z aplikačnej praxe.

Internet v každej volebnej miestnosti 

Novela zákona zavádza nárok na odmenu pre členov každej volebnej komisie. Všetky volebné komisie vrátane okrskových budú mať povinnosť zasielať zápisnicu o výsledku volieb elektronicky a písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie doručiť obci, resp. úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách.

Obce budú mať povinnosť vo všetkých volebných miestnostiach zabezpečiť internetové pripojenie.

Podľa novelizovaného zákona sa tiež v dvoch najväčších slovenských mestách – Bratislave a Košiciach – zvýši minimálny počet členov okrskových volebných komisií na sedem.

Pre obec, v ktorej žije zákonom stanovený minimálny podiel príslušníkov národnostnej menšiny, vyplýva z novely povinnosť zverejniť informáciu o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností aj v menšinovom jazyku.

Kontrola transparentnosti vedenia volebnej kampane má prejsť z dôvodu hospodárnosti a zvýšenia efektívnosti z ministerstva vnútra na okresné úrady. Politické strany či koalície politických strán a hnutí by mali po novom niesť objektívnu zodpovednosť za vedenie volebnej kampane svojich kandidátov.

V platnosti od začiatku roka 2022

Politické strany budú môcť v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a miest a obcí, ktoré sa budú konať v jeden deň, vynaložiť na volebnú kampaň najviac 1,5 milióna eur. Ak sa nebudú konať v rovnaký deň a rovnakom čase, limit je 750 000 eur.

Banky budú po novom povinné zriadiť tzv. transparentný účet, ak o to kandidujúci subjekt, ktorý má takúto povinnosť, požiada.  Ministerstvo vnútra bude mať tiež možnosť identifikovať darcu finančných prostriedkov.

Novela má platiť od začiatku roka 2022.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech