Ama­zon sa inšpi­ro­val Ube­rom. Kaž­do­den­ným vodi­čom pla­tí za doru­čo­va­nie zásie­lok

Michal Sorkovský / 1. októbra 2015 / Business

Ama­zon spus­til novú služ­bu, kto­rá bude umož­ňo­vať vodi­čom za peňaž­nú odme­nu doru­čo­vať zásiel­ky. Služ­ba s náz­vom Ama­zon Flex bola spus­te­ná v Seatt­li a čosko­ro zaví­ta aj do Chi­ca­ga, New Yor­ku a ďal­ší­ch sied­mi­ch miest v USA.

 

Vodiči, ktorí sa s Amazonom rozhodnú spolupracovať, budú od spoločnosti dostávať 18 až 25 dolárov na hodinu, s tým, že budú doručovať zásielky objednané cez Amazon Prime Now, jednohodinovú donáškovú službu, Amazon ich ale plánuje časom zapojiť aj do ostatných svojich služieb. Aby človek mohol takto spolupracovať s Amazonom, musí mať najmenej 21 rokov, vodičský preukaz, vlastniť auto, smartfón s Androidom a prejsť kontrolou. Následne si bude môcť vybrať, či bude chcieť pracovať na dvojhodinové, štvorhodinové alebo osemhodinové zmeny.
 

 

Okrem Seattlu, Chicaga a New Yorku, bude Amazon Flex fungovať aj v mestách Baltimore, Miami, Dallas, Austin, Indianapolis, Atlanta a Portland. Amazon tvrdí, že táto služba umožní vodičom zarobiť peniaze na viac, navyše podľa svojho vlastného plánu. Spoločnosť totiž umožňuje šoférom, ktorí s ňou budú spolupracovať, doručovať zásielky vtedy, kedy budú môcť a len toľko, koľko budú chcieť. No a práve možnosť byť sám sebe šéfom, je tým, v čom Amazon vidí najväčšiu výhodu pre šoférov, ktorí by s ním chceli spolupracovať.

 Je zrejmé, že sa Amazon pri spustení Amazon Flex inšpiroval Uberom a podobnými službami. Netreba ale zabúdať, že rýchlo rastúca oblasť, do ktorej Amazon vstupuje, sa dostáva čoraz pod väčší tlak a vlnu kritiky. Uber už čelí veľkej kritike za to, že nechce brať šoférov, s ktorými spolupracuje, ako svojich zamestnancov na plný úväzok, ale len ako samostatných podnikateľov. No a okrem toho sa začínajú ozývať už aj nespokojné hlasy niektorých vodičov, ktorí sa necítia byť dostatočne chránení.

 zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)