Ame­ric­ká vlá­da má fetiš v sle­do­va­ní vlast­ný­ch obča­nov

Martin Kráľ / 18. novembra 2014 / Lifehacking

V súvis­los­ti s tým, ako nie­len Ame­ri­ku sle­du­je NSA, vás asi neprek­va­pí ďal­ší spô­sob, akým vlá­da USA špe­hu­je vlast­ný­ch obča­nov. Pou­ží­va k tomu prek­va­pi­vo lie­tad­lá. Pod­ľa den­ní­ka Wall Stre­et Jour­nal lie­tad­lá Cess­na ope­ru­jú naj­me­nej nad pia­ti­mi met­ro­po­lit­ný­mi letis­ka­mi a pomo­cou při­de­le­ný­ch zaria­de­ní sle­du­jú komu­ni­ká­ciu mobil­ný­ch tele­fó­nov.

 

Nerozlišujú pritom medzi nevinnými ľuďmi a (potenciálnymi) páchateľmi trestných činov. Kontroverznú akciu má na svedomí americké ministerstvo spravodlivosti. Sledovacie zariadenia v podstate napodobňujú mobilné vysielače, takže sa k nim nič netušiace zariadenie pripojí a čo sa deje ďalej, si už iste viete prestaviť.

Je schopné získať polohu užívateľa a informácie o hovoroch, prípadne ďalšie dáta. Tento postup umožňuje tímu vyšetrovateľov obísť pomalé rokovania s operátormi. Jak vynaliezavé :). Potenciálne tak môžu efektívnejšie zabrániť napr. teroristickým útokom, zhodneme sa ale na tom, že právny systém bol vytvorený z nejakého dôvodu a je porušovaný. Etika dostáva jednoducho na frak.

Americká vláda tento spôsob sledovania považuje za správny, dátami o nevinných ľuďoch sa vraj ďalej nezaoberá. Nemala by však byť úplne transparentná? Taktiež sa údajne naprieč krajinou podobné zariadenia, označené ako Stingrays, používajú na zber dát z mobilných telefónov.

V kritických okamihoch môže byť falošnými vysielačmi znemožnená možnosť telefonovať, čo by v prípade krízovej situácie v dôsledku niekoho mohlo stáť život. Vláda sa vraj tomuto problému snaží zabrániť. Ako, to ešte nešpecifikovala.

Zdroj: neowin

Pridať komentár (0)