App­ka Imme­dia­te­ly, kto­rá má čes­ké­ho CEO, zís­ka­la $2 miló­ny

Tomáš Kahn / 9. mája 2015 / Business

Star­tup Imme­dia­te­ly, kto­rý je pod vede­ním Čecha Bran­ka Čer­né­ho má za sebou ďal­šiu inves­tí­ciu. Ten­to krát sa im poda­ri­lo zís­kať inves­tí­ciu vo výš­ke $2 mili­ó­ny.

 

Immediately je mobilná appka/platforma, ktorá má za úlohu uľahčiť riadenie predaja či komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Presnejšie povedané je to systém, ktorý pomáha predávajúcim riadiť ich pracovné postupy. CEO a founder startupu čech Branko Černý povedal, že "budúcnosť tohto odvetvia nevidí v tradičných CRM systémoch, ale v inteligentných mobilných platformách, ktoré umožnia ľudom byť viac flexibilný a so zákazníkmi plynulo komunikovať." 

 

Výška takýchto investícii nás veľmi teší a dúfame, že aj slovenské startupy začnú postupne raisovať podobné sumy.

 

 

 

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)