App­le pre­pí­sal his­tó­riu

Kika Besedičová / 26. novembra 2014 / Tools a produktivita

App­le je stá­le naj­hod­not­nej­šou fir­mou sve­ta. Trho­vá kapi­ta­li­zá­cia ten­to týž­deň pre­sko­či­la 700 miliárd dolá­rov, vyš­šia zatiaľ nikdy nebo­la. Hod­no­ta dru­hé­ho Exxon Mobi­lu sa momen­tál­ne pohy­bu­je oko­lo 400 miliárd. Žiad­na iná tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť nema­la kapi­ta­li­zá­ciu vyš­šiu.

Rovnať sa môže iba Microsoft. Jeho hodnota bola koncom roku 1999 okolo 619 miliárd dolárov, čo by po započítaní inflácie robilo v dnešných cenách 882 miliárd. Absolútnym rekordmanom je čínska spoločnosť PetroChina, ktorá prvý deň po emisii akcií v novembri 2007 mala hodnotu 1,1 bilióna amerických dolárov.

Toľko má dnes Apple a Microsoft dohromady. Microsoft tento rok tiež silne vyrástol a o druhú priečku rebríčka najhodnotnejších spoločností sa preťahuje s Exxonom. Google je s 369 miliardami štvrtý.

UBER je ďalšia firma, ktorú sa oplatí sledovať, lebo možno práve ona zabojuje o pár rokov v rebríčku TOP 5. Momentálne sa UBERU odhaduje valuácia vo výške 18 - 40 miliárd dolárov.

Apple má dnes nejvyšší tržní kapitalizaci

Pridať komentár (0)