Apple sa snaží zau­jať dojí­ma­vou via­noč­nou rekla­mou

Lukáš Gašparík jr. / 15. december 2014 / Tools a produktivita

Ani Apple nene­chal na seba dlho čakať a vypus­til v týchto dňoch na svet novú via­nočnú reklamu, v kto­rej na roz­diel od iných, neuka­zuje radosť a smiech, ale snaží sa skôr zau­jať spo­mien­kami a tým pre­bu­diť vo vás ducha Via­noc.

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)