App­le val­cu­je. iOS 8 je už na 72% zaria­de­nia­ch

Martin Kráľ / 5. februára 2015 / Business

App­le pub­li­ko­val nové šta­tis­ti­ky zaria­de­ní pri­po­je­ný­ch k App Sto­re. K 2. feb­ru­áru beža­lo 72% všet­ký­ch aktív­ny­ch iPho­nov, iPa­dov a iPo­dov Tou­ch na iOS 8. Star­šiu ver­ziu iOS 7 pou­ží­va 25% ľudí a ešte skor­šie ver­zie 3%. Opro­ti janu­áro­vým čís­lam si iOS 8 pri­pí­sal šty­ri per­cen­tu­ál­ne body navy­še, kto­ré naopak stra­ti­la sed­mič­ko­vá edí­cia.

 

Apple vďaka kontrole nad hardvérom aj softvérom dokáže aktualizovať staršie zariadenia veľmi rýchlo. Od vydania iOS 8 ubehlo ešte len štyri a pol mesiaca. Opačným problémom trpí Android, kde sú tucty výrobcov, každý s vlastným aktualizačný procesom. Aj preto je v súčasnosti aktívnych osem rôznych verzií Androidu a ten najsilnejší - 17 mesiacov starý KitKat - je ešte len na 39,7% zariadení.

iOS 8 je dostupný pre iPhone 4S, iPad 2, iPad Mini, iPod Touch 5G a novšie. Staručký iPhone 4 zostal len u iOS 7. Šiesta verzia iOS bola stopkou pre iPhone 3GS, iPod Touch 4G, piata pre iPad 1 a iPod Touch 3G. Staršie systémy už sú z hľadiska trhového podielu a starobe nevýznamné.

Tak čo Google, po týchto číslach by sa oplatilo zamakať na rýchlejšej adopcii nových operačných systémov, no vyzerá to tak, že práve pre Android je táto misia takmer nesplniteľná. 

Pridať komentár (0)