Až 66 % Slovákov, je proti otváraniu škôl. Polovica z nás chce otvoriť obchody prístupné z ulice

  • Diskutovanou témou je v súčasnosti aj otváranie škôl a škôlok
  • Vôbec najmenšiu podporu má momentálne obnovovanie hromadných podujatí, či už koncertov, festivalov a podobne
koronavírus Slovensko
TASR/Pavel Neubauer
  • Diskutovanou témou je v súčasnosti aj otváranie škôl a škôlok
  • Vôbec najmenšiu podporu má momentálne obnovovanie hromadných podujatí, či už koncertov, festivalov a podobne

Viac ako polovica Slovákov je v súčasnej situácii pandémie na Slovensku za otváranie obchodov a prevádzok služieb prístupných z ulice. Naopak, iba necelá desatina opýtaných by umožnila organizovanie hromadných podujatí.

Ukázal to májový prieskum Omnibus spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý pre agentúru SITA realizovala v období od 27. apríla do 2. mája tohto roku na vzorke 505 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Z údajov pritom vyplynulo, že 50,1 % Slovákov je v súčasnej situácii za otváranie obchodov a prevádzok služieb prístupných z ulice, kým otváranie takýchto prevádzok v obchodných centrách podporuje iba 32 % opýtaných.

Nebojíme sa uvoľňovať

Okrem obchodov prístupných z ulice však Slováci v podobnej miere podporujú otváranie vonkajších športovísk, čo uviedlo 49,8 % opýtaných, kontaktných služieb, ako sú kaderníctva či pedikúra, kde to bolo 47,7 % respondentov a otváranie vonkajších terás podnikov verejného stravovania podporuje 46,1 % ľudí.

Vôbec najmenšiu podporu má momentálne obnovovanie hromadných podujatí, či už koncertov, festivalov a podobne. Za zrušenie takéhoto zákazu sa totiž vyjadrilo iba 7 % opýtaných. Nízku podporu však má aj prípadné otváranie kín a divadiel, na úrovni iba 16 %, či múzeí, galérií s 18,8 %.

Len o niečo väčší podiel Slovákov by v súčasnej situácii otváral aj vnútorné športoviská, ako fitness, športové haly a telocvične, kde to bolo 19,6 %. Obnovenie športových podujatí by zase podporilo iba 17 % ľudí.

Školy a škôlky

Slováci však nie sú príliš naklonení ani otváraniu ubytovacích služieb, či bohoslužieb a svadieb. Kým bohoslužby a svadby by v súčasnej pandemickej situácii otváralo iba 26,7 % opýtaných, ubytovacie služby iba 28,4 %.

Diskutovanou témou je v súčasnosti aj otváranie škôl a škôlok. Tie by v momentálnej situácii znovu otvorilo 33,7 % Slovákov. Obnovenie fungovania taxislužieb zase podporuje necelých 40 % opýtaných.

Účastníci prieskumu však mali možnosť uviesť aj možnosť, že by neotvárali žiadne ďalšie z uvedených prevádzok. Túto možnosť pritom zvolila takmer desatina opýtaných.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech