Banská Bystrica ide príkladom celému Slovensku. Kaviarne tu dávajú hromadnú stopku jednorázovým pohárom

 • Niekoľko prevádzok v Banskej Bystrici sa rozhodlo prestať predávať kávu v jednorázových pohároch, v ktorých si zákazníci berú kávu so sebou
 • Zároveň vyzývajú ďalšie kaviarne, ale aj iné prevádzaky po celom Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili
 • Stopku jednorázovým plastom dáva aj Európsky parlament
kaf
Impresso coffee, pexels.com
 • Niekoľko prevádzok v Banskej Bystrici sa rozhodlo prestať predávať kávu v jednorázových pohároch, v ktorých si zákazníci berú kávu so sebou
 • Zároveň vyzývajú ďalšie kaviarne, ale aj iné prevádzaky po celom Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili
 • Stopku jednorázovým plastom dáva aj Európsky parlament

Ten sa pred pár hodinami dohodol na finálnej podobe zákazu plastových výrobkov na jedno použitie. Toto opatrenie sa bude najviac týkať umelohmotného priemyslu, ktorý v roku 2015 dosiahol tržby 340 miliárd eur a zamestnával 1,5 milióna ľudí, napísala agentúra DPA.

Európska komisia predpokladá, že zákaz bude mať veľký prínos pre životné prostredie. Do roku 2030 môže podľa komisie odvrátiť ekologické škody v hodnote 22 miliárd eur a ušetrí spotrebiteľom až 6,5 miliardy eur.

Iniciatívni Banskobystričania

Antiplastové zmýšľanie je blízke aj niekoľkým prevádzkovateľom kaviarní a reštaurácií v Banskej Bystrici. Tí rozbehli iniciatívu – Nie jednorazovým pohárom na kávu so sebou.”  

„Posledné roky vidíme na Slovensku obrovský nárast predaja kávy so sebou. Na jednej strane nás to veľmi teší, na druhej strane nám robia vrásky milióny pohárov, ktoré sú potiahnuté plastom a plastové vrchnáky z nich. Tie každoročne končia na skládkach, kde zároveň končí aj mnoho kompostovateľných alternatív, keďže na Slovensku nie je dostatok zariadení, ktoré by ich vedeli recyklovať. Preto podľa nás existuje len jedna alternatíva: prestať ich používať,” vyjadrili sa tvorcovia iniciatívy.

Úplný stop dostanú jednorazové poháriky od 1.3.2019, v týchto prevádzkach

 • Bottova • Coffee • Brunch • Gineria
 • Brewhouse Leroy
 • Caffe Beer & Wine Bar U Kemov
 • Impresso coffee
 • Leroy Bar & Café
 • MAYA raňajkáreň
 • U Fuggera

Keď sem prídeš po kávu so sebou , máš na výber z troch možností:

Prines si svoj vlastný pohár

Je jedno ako vyzerá a z čoho je vyrobený. Prines si ho a v jednej z týchto prevádzok ti ho s úsmevom naplnia.

Kúp si pohár

Bystričania zároveň nadviazali spoluprácu s Mabets, ktorý je oficiálnym distribútorom Keep Cup-u na Slovensku. V spomínaných kaviarniach si môžeš vybrať hneď z niekoľkých dizajnových alternatív Keep Cupu-u.

Požičaj si pohár

Samozrejme môže sa stať, že si svoj pohár jednoducho zabudneš a keď ťa prepadne chuť na kávu, nemáš ho pri sebe. V takomto prípade ti pohár v banskobystrických prevádzkach za zálohu požičajú. Ak ho vrátiš v hociktorom zúčastnenom podniku, zálohu ti bez problémov vrátia.

„Sme hrdí, že sme prišli s touto iniciatívou ako prví na Slovensku a ostatní sa k nám postupne pridávajú. Rozumieme, že z krátkodobého hľadiska to môže byť malá nepríjemnosť ale veríme, že s nami súhlasíte, že ide o správna vec. Odozva, ktorú od vás dostávame je naozaj úžasná. Ďakujeme.“

Spoločnosť vo všeobecnosti začína byť v otázke jednorázových plastov čoraz citlivejšia a uvedomuje si jej dopad na životné prostredie. Aj podľa psychologičky ľudia pri ich uží­vaní za­čí­najú po­ci­ťo­vať vý­čitky sve­do­mia.

Hlavnú úlohu tu zo­hrá­vajú dva psy­cho­lo­gické fak­tory, a to ras­túce ne­ga­tívne emó­cie vo vzťahu k jed­no­ra­zo­vým plas­tom a ochota za­čať me­niť svoje sprá­va­nie. Tvrdí, že je dô­le­žité v boji proti jed­no­ra­zo­vým plas­tom vy­užiť dvoj­sečnú zbraň. Je ne­vy­hnutné o prob­léme ho­vo­riť a pri­po­mí­nať ľu­ďom jeho ras­túcu zá­važ­nosť, zá­ro­veň je však ne­vy­hnutné po­skyt­núť ne­jakú jed­no­du­chú al­ter­na­tívu. Banská Bystrica tak má v tomto smere veľmi dobe našliapnuté.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech