Blá­zon či génius? Ale­bo ako zalo­žiť Star­tUp ?

Lukáš Gašparík jr. / 20. novembra 2014 / Tools a produktivita

Pove­dz­me si na rovi­nu, že mať svoj vlast­ný star­tup je v dneš­nej dobe cool. Veď kto by nech­cel byť úspeš­ný a ešte aj so svo­jim vlast­ným nápa­dom?

 

Skvelé nápady prichádzajú každý deň. No ťažšie je to už s ich rozoznaním, či stoja vôbec za tú námahu. Veľa ľudí si chce v dnešnej dobe založiť startup iba preto, aby sa mali čím pochváliť. Vo svete je veľké množstvo nápadov na to, ako zbohatnúť, ako vyriešiť globálne problémy či hladomor v Afrike, no horšie je to už však s ich realizáciou.

 Ak máte skvelý nápad, preraziť do sveta je ľahšie, to je samozrejmé. Ale mnohokrát sa podarí spraviť dieru do sveta aj s úplnými nezmyslami, ktoré môžu síce na prvý pohľad vyzerať „ že wau“, ale v konečnom dôsledku ide o totálnu zbytočnosť. Čo môže byť teda tým, čo dokáže vašu myšlienku premeniť na reálny produkt? Je to jeho správna realizácia od úplného začiatku až po samotný predaj.

 Návod ako na to sa vám snaží dať séria videí, ktoré môžete followovať na youtube kanáloch s názvom How to start a startup. Je samozrejmé, že sa nejedná o striktný postup. Viac menej ide o vysvetlenie základných princípov, ktoré by mal však každý startupista (či už budúci, alebo aj súčasný) ovládať.

Takže ak vás v budúcnosti napadne nejaký ďalší skvelí nápad na startup, zamyslite sa hneď aj nad jeho realizáciou. Možno to už nebude až také skvelé, ako na začiatku.

A možno že bude, veď génius od blázna nemá až tak ďaleko! :)

 

Pridať komentár (0)