Blog slo­ven­ské­ho star­tu­pu oble­tel celý svet

TS / 22. novembra 2014 / Tools a produktivita

Ume­nie správ­ne a hlav­ne efek­tív­ne napí­sať člá­nok? O naj­nov­šiu sen­zá­ciu sa posta­ra­li úspeš­ní star­tu­pis­ti Clound Fen­der, síd­lia­ci v The Spot. Ich blog sa roz­ší­ril po celom sve­te a dopo­sial si ho pre­čí­ta­lo už viac ako 830 000 ľudí. O pub­li­ko­va­nie člán­ku požia­dal aj reno­mo­va­ný Was­hing­ton Post. 

 

Blog s názvom “6 Linkov, Ktoré Ti Ukážu Čo Všetko O Tebe Google Vie” dosiahol v priebehu dňa skoro milion pozretí a viac ako 28 tisíc zdielaní na internete.

 “Blog sme vytvorili na to, aby sme našim potenciálnym zákazníkom priniesli tipy a triky ako efektívne využívať cloudové služby. Zjavne táto téma rezonovala u ľudí a my už sme len sledovali ako nám pribúdajú čísla čítanosti na sociálnych sieťach.  Keď sme blog písali, netušili sme, že bude mať takýto obrovský úspech a svetovú pozornosť. Ale dokazuje to, akú silu majú dnes sociálne médiá v komunikácií,” povedal Ondrej Prostredník, CEO Cloud Fender.

Článok ako prvé uverejnil Medium- blogovací portál - a následne sa blog stal virálnym po celom svete.  Stratégia bola veľmi jednoduchá, inteligentne využiť nástroje na zacielenie publika a nasledovanie ľudí a formátov s relevantným obsahom. Celý článok je veľmi krátky, jednoduchý v čom spočíva druhé tajomstvo úspechu. Blog, ktorý zo Slovenska obletel svet si môžete prečítať Tu!

Zdroj: blog.cloudfender.com

Pridať komentár (0)