Branislav Vaculčiak: Firmy netušia, čo sa dá z verejných zdrojov dozvedieť

  • Schopnosť splácať záväzky, obrat firmy, hodnovernosť majiteľa, serióznosť... To všetko zaujíma podnikateľa, keď vstupuje do obchodného rokovania s novým partnerom. Na Slovensku vznikol nástroj, ktorý z dostupných zdrojov takúto analýzu poskytuje a tým čistí podnikateľské prostredie od špiny. Reč je službe indexpodnikatela.sk.
image_1417436951.jpeg
  • Schopnosť splácať záväzky, obrat firmy, hodnovernosť majiteľa, serióznosť... To všetko zaujíma podnikateľa, keď vstupuje do obchodného rokovania s novým partnerom. Na Slovensku vznikol nástroj, ktorý z dostupných zdrojov takúto analýzu poskytuje a tým čistí podnikateľské prostredie od špiny. Reč je službe indexpodnikatela.sk.

Čo všetko sa dá na Indexe podnikateľa nájsť?

Môžete u nás nájsť informácie o 930 tisíc subjektoch. Najzaujímavejšie sú samozrejme informácie o obchodných spoločnostiach, ktoré odovzdávajú svoje hospodárske výsledky (niečo vyše 190 tisíc). Pri týchto spoločnostiach ako jediní na trhu ponúkame ich finančnú analýzu, ich hodnotenie (rating) pomocou otvorenej metodiky index podnikateľa. Okrem toho pri spoločnostiach môžu zákazníci nájsť aj ich podlžnosti, problémy (konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, exekúcie, informáciu, či subjekt nie je problémovým platcom DPH a iné problémy), fakturačné údaje, zisky, tržby, hlavnú podnikateľskú činnosť, počet zamestnancov, úspešne vysúťažené verejné obstarávania a v krátkej dobe pribudnú aj súdne rozhodnutia týkajúce sa konkrétnej spoločnosti.

 

Môžem si nastaviť aj priebežný monitoring vybraných firiem a emailovú notifikáciu?

Samozrejme. Monitoring je súčasťou každého nášho on-line balíčka, ale aj rozšírených API služieb.

 

Koľko stojí prístup?

Cena prístupu závisí od zvoleného balíčka. Ponúkame balíčky:

  • BASIC za 99EUR / rok
  • STANDARD za 299EUR / rok
  • GOLD za 999EUR / rok
  • VIP cena dohodou

Čo získam pri basic, standard a gold službe?

Pri využití plateného balíčka náš zákazník získa prístup ku všetkým informáciám, ktoré o spoločnostiach máme. Môže využívať naše nástroje ako finančná analýza, index (bonita) podnikateľa, benchamrkingový nástroj – kontrolný panel, prepracované vyhľadávanie v databáze spoločností. Taktiež môže tieto informácie exportovať do Excelu alebo si stiahnuť PDF na vytlačenie. Jednotlivé on-line balíčky sa následne líšia limitami (koľko spoločností si môže prezrieť a koľko ich môže monitorovať) a dostupnou sadou nástrojov.

 

Viem prístup zdieľať s kolegami?

Áno. Balíčky STANDARD a GOLD obsahujú možnosť vytvárať účty pre zamestnancov firmy. Každému účtu potom môžete nastavovať limity spotreby.

 

Prepojenie s firemnými databázami?

API prepojenie ponúkame. Najčastejšie ho využívajú stredné a veľké spoločnosti, pretože nechcú školiť personál na nový systém, ale chcú obohatiť ich vnútrofiremný informačný systém o naše informácie. Všetko potom beží automatizovane a zamestnanci majú všetky informácie prehľadné a k dispozícii.

 

Môžem si systém len vyskúšať?

Naši návštevníci si môžu vyskúšať všetky naše on-line služby pomocou registrácie FREE účtu, ktorý je na 30dní zadarmo.

katela katela 

Odkiaľ čerpáte dáta?

Z verejných zdrojov a databáz ktorých dnes odoberáme je asi 15. Môžem spomenúť Register účtovných závierok, Obchodný vestník, Obchodný a živnostenský register, Vestník verejného obstarávania, Štatistický úrad, Sociálnu poisťovňu, všetky zdravotné poisťovne, Daňový úrad, SK-NIC a ďalšie.

 

Ako reagujú firmy?

Mnohé firmy vôbec netušia, čo sa dnes dá o nich z verejných zdrojov dozvedieť. Keď prijmú fakt, že všetci dnes môžu poznať ich hospodárske výsledky ako prvá je reakcia: ukážte mi konkurenciu :-) . Máme ale aj spoločnosti (stredné, alebo väčšie), ktoré zverejňované údaje poznajú a bežne ich využívali, akurát komplikovanejšou a často krát finančne omnoho náročnejšou cestou.

Vo výsledku je reakcia pozitívna. Pretože náš projekt sa snaží firmám pomôcť poznať podnikateľské prostredie, pomôcť operatívne reagovať a vyhnúť sa tak nepríjemným ekonomickým dôsledkom.

 

Máte aj nejaké neprajné emaily, telefonáty, smsky?

Nepovedal by som, že sú to neprajné emaily. Pár emailov do týždňa príde so žiadosťou o vymazanie údajov. V podstate každý tento email obsahuje žiadosť, aby sme vymazali a nezverejňovali ich osobné údaje. Na každý slušne odpovedám osobne s vysvetlením, že zverejňované údaje nie sú v žiadnom prípade osobné a nespadajú pod ochranu osobných údajov. Treba si uvedomiť, že živnostník je fyzická osoba – podnikateľ a preto sa neho nevzťahuje zákon o ochrane osobných údajov. Taktiež vždy vysvetlím odkiaľ tieto údaje čerpáme a že sám štát (finančná správa, štatistický úrad, obchodný register a iné úrady) tieto údaje verejne poskytuje.

 

Ako vám napadlo vytvoriť tento systém?

Skončil som inžinierske štúdium s odborom informačné technológie a manažment. Práve to slovo manažment, mňa informatika, dostalo aj ku štúdiu ekonomických predmetov ako manažérska ekonomika a finančná analýza podnikov. Vtedy som tieto predmety nemal rád, pretože som sa chcel venovať hlavne štúdiu informatických predmetov.

Paradoxne ešte počas posledného semestra som zachytil informáciu, že finančná správa pripravuje projekt “register účtovných závierok” a je už v beta prevádzke. Keďže som mal predmet finančná analýza, vtedy ma napadlo, čo všetko sa dá zistiť z takýchto informácií a keď ku tomu pridám aj kopec ďalších informácií (o podlžnostiach, konkurzoch/reštrukturalizáciách, verejnom obstarávaní, …), dokážem pripraviť portál, ktorý bude obsahovať všetky informácie prehľadne a na jednom mieste. A hlavne všetky informácie analyzovať a povedať nášmu zákazníkovi, ako je na tom naozaj jeho obchodný partner, či konkurencia.

 

Čo bolo pri vývoji najťažšie?

Na projekte som začal pracovať v polovici januára 2014. V tom momente register účtovných závierok neobsahoval žiadne digitálne dáta len scany dokumentov. Bolo ich asi 900 tisíc. Vedel som, že keď vyviniem nástroj, ktorým tieto scany dokumentov zdigitalizujem, budem jediný na Slovensku, kto bude mať takéto dáta. Samozrejme zdigitalizovať taký počet niekoľko stranových dokumentov, rôznych typov a v nedostatočnej kvalite bolo veľmi náročné. Len príprava takého softvéru mi trvala asi mesiac a samotné spracovanie trvalo ďalší mesiac. Robilo na tom asi 15 serverov, či počítačov. Všetky počítače, ktoré som mal doma, v kancelárii, v serverovni, ktoré mal kolega, či priateľka som zapojil do spracovávania a aj tak to strašne dlho trvalo. Bolo to náročné, pretože keď sa objavila chyba, musel som upraviť program a spustiť to celé odznova. Výsledkom bolo úspešné zdigitalizovanie asi 600 tisíc dokumentov, ktoré sme mohli použiť pre prípravu finančnej analýzy spoločnosti a výpočet indexu podnikateľa.

 

Ďakujem za rozhovor.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech