Bratislava bude ekologickejšia. Stane sa súčasťou nového projektu

  • Klimatické zmeny ničia nielen život, ale aj mestá
  • Nový európsky projekt sa zameriava na minimalizáciu ich negatívnych dopadov
  • Bratislava je jedným z pilotných miest projektu
pixabay.com
Pixabay.com
  • Klimatické zmeny ničia nielen život, ale aj mestá
  • Nový európsky projekt sa zameriava na minimalizáciu ich negatívnych dopadov
  • Bratislava je jedným z pilotných miest projektu

Klimatické zmeny sa stávajú fenoménom 21. storočia a najpálčivejšou témou súčasnej enviromentálnej politiky. Ovplyvňujú vodné zdroje, produkciu potravín, ale aj pamiatky.

Týka sa to aj Európy

Pod vplyvom klimatických zmien dochádza k rýchlemu opotrebovaniu a ničeniu materiálov. Report týkajúci sa tohto problému zverejnila organizácia Európskej únie coe.int.

zdroj: Pixabay

Výnimkou nie je ani historické centrum Bratislavy, ktoré sa stalo jedným z pilotných miest nového projektu, ktorý prebieha od júna 2019 do mája 2022. Okrem Bratislavy sa do neho zapojilo 15 európskych partnerov. Sú medzi nimi mestá ako napríklad talianske Camerino, španielska Valencia a nemecký Hamburg. Slovenskými partnermi projektu sú Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

Viac si môžeš prečítať tu>>>Toto všetko sme za 30 minút našli v lese nad Bratislavou

Projekt ARCH sa sústredí na ochranu historického dedičstva a je podporený grantom rámcového programu EÚ HORIZONT 2020, ktorý sa sústredí na podporu výskumu a inovácií. V súčasnosti vypracováva európsky tím štúdie, ktoré majú ohrozenie pamiatok mapovať plošne. Výsledkov výskumu budú slúžiť k ochrane a obnove historického dedičstva, mestského rozvoja a územného plánovania.
pixabay.com
zdroj: pixabay.com

Dokážeme sa prispôsobiť?

Hlavné mesto na projekte spolupracuje s európskymi expertmi. Jedno z prvých stretnutí sa konalo pred mesiacom, o čom informoval Magistrát hlavného mesta.

Projekt by mal pomôcť nájsť riešenia ako neinvazívne uviesť do praxe všetky  opatrenia nevyhnutné k adaptácii v lokalitách, ktoré sú rizikové z hľadiska klimatických javov. Týka sa to najmä mestských tepelných ostrovov, ale aj prívalových dažďov a sucha.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK