Bratislava môže byť zelenšia aj vďaka tebe. Adoptovať si tu môžeš kúsok prírody

  • Dobrovoľníci si môžu v hlavnom meste osvojiť zelenú plochu a starať sa o ňu
  • Program je súčasťou väčšieho projektu Zelená pre zeleň, ktorý tiež zbiera financie pre parky a trávnaté plochy, či čistí ulice Bratislavy
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Dobrovoľníci si môžu v hlavnom meste osvojiť zelenú plochu a starať sa o ňu
  • Program je súčasťou väčšieho projektu Zelená pre zeleň, ktorý tiež zbiera financie pre parky a trávnaté plochy, či čistí ulice Bratislavy

V Bratislave sa nachádzajú verejné trávnaté plochy o výmere 147.000 štvorcových metrov, z toho v mestskej časti Staré Mesto nájdeš celkovo 48,77 hektára verejnej zelene a 18,40 hektára parkovej zelene. Toto veľké množstvo zelených plôch by mohlo vyzerať oveľa krajšie, keby svoju ruku k dielu v starostlivosti o ne priložili aj obyvatelia Bratislavy. Mesto na svojej oficiálnej stránke informuje o novom projekte s názvom Adopcia zelene, ktorý umožní obyvateľom osvojiť si akúkoľvek zelenú plochu v správe hlavného mesta SR.

Adoptovať zeleň si môže v podstate každý, kto pošle žiadosť na Magistrát hlavného mesta SR Bratislava na Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene s príznačným označením.

Ak sa aj ty rozhodneš, že sa postaráš o to, aby bola Bratislava zelenejším a ekologickejším mestom, na starosti dostaneš vybranú plochu zelene. Medzi podmienky patrí, že sa o danú plochu budeš starať aspoň tri roky a budeš to robiť bez nároku na finančnú odmenu. Údržbu musíš zabezpečiť počas rokov sám.

zdroj: Sad Janka Kráľa, Wikimedia (Wizzard )

Mesto verí, že vďaka tomu eliminuje samovoľné vysádzanie verejnej zelene, vysádzanie alergénnych a inváznych druhov, narúšanie ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí a vysádzanie drevín v tesnej blízkosti obytných domov, ako aj narúšanie hygienických noriem v zatienení bytov. Program je vhodný pre aktívnych občanov, neziskové organizácie, právnické osoby aj podnikateľské subjekty.

Do projektu sa môžu zapojiť jednotlivci aj firmy a je súčasť väčšej iniciatívy Starého Mesta Zelená pre zeleň. Podľa TASR pozostáva ešte z ďalších čiastkových programov, a to Garant verejnej zelene a Staré Mesto ďakuje.

„Cieľom programu Garant verejnej zelene je zabezpečiť financie na nákup sadeníc a ďalšiu starostlivosť o zeleň, ale aj na osadenie a starostlivosť o drobnú architektúru v mestských parkoch, záhradách, na námestiach a nábrežiach,“ poznamenáva mestská časť.

Zdroj: TASR, Bratislava

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech