Bratislavské gymnázium ukazuje Slovenku ako pristupovať k školstvu moderne a inovatívne

  • Zdá sa, že v hlavnom meste Slovenska nie sú všetky stredné školy na jedno kopyto. Medzi masou škôl využívajúcou socialistické metódy výuky sa dá nájsť pár svetlých výnimiek, ktoré pozdvihujú štandard školského systému na Slovensku.
gym
facebook.com/CS-Lewis-Bilingual-High-School
  • Zdá sa, že v hlavnom meste Slovenska nie sú všetky stredné školy na jedno kopyto. Medzi masou škôl využívajúcou socialistické metódy výuky sa dá nájsť pár svetlých výnimiek, ktoré pozdvihujú štandard školského systému na Slovensku.

Jeden z najprogresívnejších prístupov k študentom prejavuje Bilingválne gymnázium Cliva Staplesa Lewisa. Ich filozofia je postavená na snahe rozvinúť potenciál každého jedného študenta. Študenti sú vedení ku kritickému mysleniu, tímovej práci a vzájomnému rešpektu. Po celý čas sa pritom pohybujú v medzinárodnom prostredí a nejde len o výuku predmetov v cudzom jazyku. Až 10 % žiakov navštevujúcich túto školu pochádza zo zahraničia. Výnimkou nie je ani učiteľských zbor, ktorý tvoria pedagógmi z Nemecka, Mexika, Británie, Indie, či USA.

Mnoho ľudí dnes zavrhne určité školy kvôli faktu, že ten istý učiteľský zbor už zažili tretiu generáciu rodiny. Na Bratislavskom gymnáziu sa vekový priemer učiteľov pohybuje na úrovni 30 rokov, takže násťročný žiak si oveľa jednoduchšie vybuduje vzťah s mladým pedagógom než so 70-ročným učiteľom, ktorý si ide svojou tradičnou učiteľskou „cestou“ overenou časom.

Vrámci inovatívneho prístupu školy sa vedenie snaží, čo možno najviac obchádzať neefektívne šablóny, ktoré študentom viac uškodia ako pomôžu. Predsa len žiakovi, ktorý vyniká vo fyzike, či matematike je zbytočné do hlavy tlačiť kvantum vedomostí napríklad z oblasti dejepisu, ak to jednoducho nie je jeho šálka kávy. Na škole sa tak študenti oveľa jednoduchšie môžu vybrať svojou vlastnou cestou a neplytvajú energiou na predmety, v ktorých nevidia perspektívu.

V rámci vyzdvihovania najsilnejších stránok v študentoch, sa vedenie školy rozhodlo v prvých troch ročníkoch ponúknuť čo možno najširší všeobecný záber  odborov. Posledné dva ročníky sa postupne stávajú pre študentov voľnejšími a v 5. ročníku je už prevažná časť predmetov len na ich preferencii a výbere. Žiaci si tak môžu zapísať predmet, podľa oblasti, v ktorej sa chcú v budúcnosti pohybovať.

 

Popredným pilierom školskej filozofie je aj charitatívnosť. Na jednom z predmetov je podmienkou na absolvovanie, naplnenie desiatich hodín dobročinných aktivít. „Sami si môžu zvoliť, o akú aktivitu ide, či je to doučovanie detí v detských domovoch, alebo venčenie psov, ktorým pomôžu seniorom, prípadne iné aktivity. Princípom je, aby pochopili, že svet sa nekrúti iba okolo nás samotných,“ dodal riaditeľ gymnázia Dušan Jaura pre dobrenoviny.sk.

Gymnázium sa môže pochváliť aj štipendijným fondom, založeným súčasnými ako aj bývalými študentmi. Peniaze, ktoré sa vrámci tohto fondu vyzbierajú sa použijú na pomoc mladým ľuďom, ktorí si školu nemôžu z finančných dôvodov dovoliť. Peniaze do fondu pritom putujú aj z vreciek študentov, ktorí si založili školskú kaviareň. „Študenti, ktorí v kaviarni pracujú, resp. dodávajú jej domáce koláče či limonády, sa vzdávajú časti svojej odmeny v prospech štipendijného fondu,“ spresnil riaditeľ pre dobrenoviny.sk

V rámci osvieženia bežných školských dní, sa na škole konajú aj prednášky ľudí, ktorí sú vďaka tvrdej práci a neustálemu zlepšovaniu svojich vedomosti dostali na popredné miesta v svojich oboroch. Študentov bratislavského gymnázia v rámci projektu nazvaného WICK už navštívil bývalý prezident New York University profesor John Sexton, riaditeľ projektu Hyperloop Dirk Ahlborn, ale aj kňaz Anton Srholec či spoluzakladateľ spoločnosti AeroMobil Juraj Vaculík.

„WICK znamená Weekly Inpirational Club for Kids, týždenný inšpiratívny klub pre študentov,“ vysvetlil riaditeľ gymnázia Dušan Jaura. „V podstate ide o diskusie a príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí vo svojom živote nasledovali svoj sen – zmeniť svet, vybudovať úspešný biznis či zmeniť zákony. Prostredníctvom WICK-u sa snažíme v našich študentoch vzbudiť zvedavosť a záujem o dianie okolo nás,“ doplnil riaditeľ pre teraz.sk.

zdroj:bilgym.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech