Bude Tes­la Giga­fac­to­ry naj­väč­šou stav­bou na zeme­gu­li?

Michal Sorkovský / 17. júla 2015 / Tools a produktivita

Tes­la budu­je v Neva­de obrov­ský kom­plex, kto­rý bude vyží­vať iba obno­vi­teľ­né zdro­je ener­gie. Nákla­dy na výstav­bu Giga­fac­to­ry by mali byť nie­koľ­ko miliárd dolá­rov, zatiaľ čo počet baté­rií, kto­ré fab­ri­ka vypro­du­ku­je, pokry­je roč­nú výro­bu až 500 000 elek­tro­mo­bi­lov.

 

Zrejme nikto nepochyboval o tom, že Tesla v Nevade postaví niečo veľkolepé. Dnes ale môžeme povedať, že predpona Giga v názve fabriky, ktorá bude pre Teslu vyrábať batérie, je viac doslovná, než sme si pôvodne mohli myslieť. Gigafactory by sa totiž mohla stať najväčšou stavbou na zemi vôbec.

 

 

Dean Haymore, ktorý zastupuje Story County Commision potvrdil, že Tesla už takmer strojnásobila veľkosť svojich pozemkov v Nevade. K pôvodným 1000 akrom spoločnosť už dokúpila ďalších 1200 akrov a plánuje skúpiť ďalších 350. Plocha určená pre Tesla Gigafactory, by teda teraz mala byť až viac ako 11,5 km². To potvrdzuje, že jej plány ohľadom rozmerov stavby sa zmenili, hoci Tesla ešte nič oficiálne nepotvrdila. 

Haymore tvrdí, že sa fabrika pôvodne mala skladať len zo štyroch blokov, no teraz to vyzerá tak, že sa blokov vybuduje až sedem. Gigafactory by sa teda mala stať najväčšou stavbou na zemeguli, zatiaľ čo The Tesla Factory v Kalifornii, by sa mala v tomto rebríčku posunúť na druhé miesto. No a hoci tieto plány na zväčšenie projektu ešte nie sú oficiálne, Elon Musk už skôr spomínal možnosť rozšírenia svojej Gigafactory. 

 

  

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)