Bude v Bratislave konečne menej kolón? Samospráva chystá nový plán mobility

  • Strategický dokument pre dopravu vypracoval Bratislavský samosprávny kraj
  • Prvá fáza je už dokončená a kraj musí počkať na vyjadrenie odborníkov
Pohľad z mostu SNP (Flickr, Mark Healey)
Pohľad z mostu SNP (Flickr, Mark Healey)
  • Strategický dokument pre dopravu vypracoval Bratislavský samosprávny kraj
  • Prvá fáza je už dokončená a kraj musí počkať na vyjadrenie odborníkov

Bratislavský samosprávny kraj začal podľa infomácií TASR pracovať na strategickom dokumente pre dopravu. Pôjde o plán udržateľnej mobility, ktorý má zabezpečiť stabilný dopravný systém v kraji. Už teraz je dokončená prvá fáza jeho spracovania a samospráva ju predstavila odbornej verejnosti. Významné slovo v ňom budú mať dopravcovia, predstavitelia samospráv, ako aj štátnej správy.

„Je to materiál, ktorý je pre Bratislavský kraj veľmi dôležitý, pretože bude strategickým materiálom v oblasti dopravy, podľa ktorého sa budeme riadiť. Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu mobilitu pre ľudí v rámci celého regiónu,“ priblížila podpredsedníčka BSK pre dopravu Alžbeta Ožvaldová pre TASR.

zdroj: Trnavské myto (Wikimedia, ANDREJ NEUHERZ)

Ako uvádza Ministerstvo dopravy na svojej stránke na rozdiel od klasického prístupu k dopravnému plánovaniu, plány udržateľnej mobility sa sústreďujú na podporu všetkých druhov dopravy. Snaží sa o zlepšenie individuálnej dopravy a menšiu tvorbu kolón na cestách, ale rovnako dôležitá je aj verejná doprava.

Plán by mal okrem iného zabezpečiť častejšie intervaly MHD, ako aj bezpečnejšiu cyklistickú prepravu. Účastníkmi dopravy sú aj chodci, ktorých pohyb po meste by mal byť plynulejší a bezpečnejší.

Podľa slov podpredsedníčky BSK pre dopravu je dôležité začať v Bratislavskom samosprávnom kraji riešiť aj problém s parkovaním. Samospráva sľubuje, že ich plán zlepší dopravnú situáciu nielen v Bratislave, ale aj v okolitých mestách a obciach.

Plány mobility musia byť vypracované komplexne a celistvo a podliehajú pokynom Európskej únie z roku 2015. Musí ísť o dlhodobé vízie a jednoznačnú stratégiu, ktorá je zameraná na všetky druhy dopravy v meste. Pri jej tvorbe musí samospráva zobrať do úvahy súčasnú situáciu v kraji a pravidelne ju monitorovať.

zdroj: Most SNP (Flickr, Guillaume Speurt)

Jedným zo základných cieľov mobility by mali byť aj ekológia, zníženie znečistenia a skleníkových plynov v ovzduší, ako aj redukcia hluku v okolí. Zlepšiť by sa mala aj celková atraktivita mesta a kvalita verejných priestranstiev.

Nový plán dopravy z dielne Bratislavského samosprávneho kraja sa pridruží už k prebiehajúcej výstavbe diaľnice a obchvatu D4 a R7 či k výstavbe podzemného kruhového objazdu v časti ulice Mlynské nivy, ktoré viedli začiatkom roka k rozsiahlym dopravným obmedzeniam.

Matúš Vallo sa na dopravnú apokalypsu pripravil viacerými spôsobmi, v Bratislave pribudli nové „bus pruhy“, inteligentné semafory či záchytné parkoviská.

Viac čítaj TU: Takto sa Bratislava pripravila na dopravné peklo. Nechýba ani priamy prenos z ulíc

Zdroj: TASR, Ministerstvo dopravy

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech