Budúcnosť miest: Samoučiace technológie a infraštruktúra, ktorá sa vie opraviť sama

  • Technické výskumné centrum VTT vo Fínsku v spolupráci s CIB Working Group vytvorilo plán pre inteligentné mestá budúcnosti. Mestá si osvoja nové praktiky a budú sa vedieť rýchlo adaptovať na zmenu. Budú tiež musieť efektívne narábať so zdrojmi a redukovať emisie. Potrebné budú nové smart technológie a predovšetkým nové typy služieb.
infrastructure
  • Technické výskumné centrum VTT vo Fínsku v spolupráci s CIB Working Group vytvorilo plán pre inteligentné mestá budúcnosti. Mestá si osvoja nové praktiky a budú sa vedieť rýchlo adaptovať na zmenu. Budú tiež musieť efektívne narábať so zdrojmi a redukovať emisie. Potrebné budú nové smart technológie a predovšetkým nové typy služieb.

Len asi 2,7% zemského povrchu je urbanizovaného. Tieto oblasti však predstavujú až 70% spotreby prírodných zdrojov a 75% emisií oxidu uhličitého. Urbanizácia je globálnym a rastúcim trendom, pribúda počet ľudí žijúcich a pohybujúcich sa na jednom území. Kľúčovou otázkou miest v budúcnosti bude racionálna a ekologická spotreba energie. Postupný prechod na udržateľný smart režim umožní efektívnejšie využívanie zdrojov, úspory nákladov a nižšie emisie. Súčasťou energetického hospodárstva budov preto budú prediktívne a samoučiace systémy. 

maxresdefault

Foto: nicerent.bg

Smart technológie menia mestá

Staré mestá so starou infraštruktúrou zahŕňajúcou cesty, budovy a energetické siete, potrebujú priebežné opravy. V budúcnosti však budú klasické služby prepojené s najmodernejšími technológiami. Existujúca infraštruktúra tak bude dokonca schopná opraviť sa sama. K tomu však budú potrebné nové biznis modely v stavebníctve a obchode s nehnuteľnosťami.

Namiesto metrov štvorcových sa budú predávať jednotlivé priestory a miesta, ktoré spĺňajú určité potreby a majú integrované inteligentné a interaktívne technológie. Tie budú riešením aj pre staré budovy, ktoré ich môžu inštalovať dodatočne. Nové systémy budú poskytovať kontinuálne informácie o stave budovy v reálnom čase. Konkrétna informácia bude automaticky použitá samotnými časťami budovy, ktoré sa v prípade poruchy budú vedieť opraviť samé. Keď napríklad vodovod detekuje priesak, konkrétna časť potrubia sa sama opraví. 

bldg-mngt

Foto: sensetecnic.com

Dnes musia obyvatelia alebo zamestnanci údržby budov použiť celý rad užívateľských rozhraní, aby nastavili ventiláciu či teplotu podľa potreby. Každodenný život v budúcnosti bude jednoduchší, pretože budovy budú inteligentnejšie a samoučiace, prediktívne riešenia budú nastavované automaticky v zákulisí. Napríklad VTT ľudský tepelný model indetifikuje požadované podmienky v miestnosti, to, ako sa ľudia v izbe pohybujú a zohľadňuje ich individuálne potreby osvetlenia a teploty. Integrovaná energetická kalkulačka umožňuje predikciu a ešte rovnomernejšiu distribúciu energie. Výsledkom je úspora energie a spokojní užívatelia.

Experti z VTT a CIB vďaka medzinárodnej spolupráci vytvorili plán pre rozvoj a budúcnosť inteligentných miest. Plán má sedem hľavných tém: energia, budovy, infraštruktúra, využívanie pôdy, transport, komunity a používatelia. Projekt začali v roku 2014 a dokončili ho tento rok.

Zdroj článku: VTT

Zdroj titulnej fotografie: mrwallpaper.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech