Burger King sa nevzdáva. Na Slovensku spúšťa veľkú anti kampaň proti McDonald’s

  • Len nedávno sme ťa informovali, že Bur­ger King dáva Bra­ti­slave druhú šancu
  • Svoj veľkolepý návrat postavil na kampani, v ktorej sa naváža do na jeho odvekého súpera McDonald's
  • Za no­vou kam­pa­ňou stojí reklamná agentúra Wik­tor Leo Bur­nett
cewww
youtube, BK
  • Len nedávno sme ťa informovali, že Bur­ger King dáva Bra­ti­slave druhú šancu
  • Svoj veľkolepý návrat postavil na kampani, v ktorej sa naváža do na jeho odvekého súpera McDonald's
  • Za no­vou kam­pa­ňou stojí reklamná agentúra Wik­tor Leo Bur­nett

Svoju pre­vádzku ot­vorí už 23. no­vem­bra o 17:30 hod. v ná­kup­nom cen­tre Bory Mall. Na uví­ta­nie si Bur­ger King pri­pra­vil špe­ciálne uví­ta­cie menu s náz­vom #PRE­PAC­ME­KAC. Ten si na slovenskom trhu počas niekoľkých rokov neprítomnosti Burger Kingu vydobil v srdciach zákazníkov stabilné miesto.

Burger King by sa však na tejto pozícií rovnako videl veľmi rád. Na Yotube kanále preto spustil sériu videí, v ktorých sa Raper, Pipenka, Matúš a Klaun nadobre rozchádzajú s mekáčom. Vo videách odzneli vety ako: „Prišiel niekto krajší a chutnejší. Úplný KING.“ „Rozchádzam sa s tebou, pretože som sa ťa extrémne objedol.“


O ná­vrat le­gen­dár­nej značky rých­leho ob­čerstve­nia sa podľa Trendu po­sta­rala spo­loč­nosť Am­Rest. Tá zís­kala ex­klu­zívne právo na roz­voj jeho re­štau­rá­cií nie­len na slo­ven­skom trhu, ale tiež v Česku. Am­Rest má podľa všet­kého s Bory Mall uzav­retú ur­čitú formu spo­lu­práce, na­koľko tu plá­nuje ot­vo­riť pre­vádzky nie­koľ­kým svo­jim znač­kám. Ok­rem Bur­ger Kingu ide aj o Pizza Hut, Star­bucks či KFC.

Americké značky zrejme Slovensko začali vnímať ako pomerne perspektívny trh. Najnovšie má do Bratislavy, konkrétne do nákupného centra Aupark prísť aj hlavný konkurent Starbucks, ktorým je COSTA COFFEE. Na internete sa už objavili aj ponuky práce v tejto prevádzke. Túto sieť kaviarní ma na Slovensko priniesť spoločnosť Lagardere Travel Retail, ktorá má za sebou už 160 rokov skúseností, operuje vo viac ako 30 krajinách, 150 letiskách a 700 staniciach.

McDonald´s vz Burger King

Americké reťazce súperia o pozornosť zákazníkov už dlhé roky. Aj McDonald´s sa istý čas v reklame snažil zosmiešniť pozíciu menšieho hráča, ktorý má na francúzskych cestách neporovnateľne redšiu sieť reštaurácií.

Skutočnosť, že Burger King hrá na trhu druhé husle, stvárnil pomocou obrieho ukazovateľa, ktorý sa takmer nezmestí na kamión a po inštalácii sa týči do výšky asi desiatich metrov. Na jeho vrchole je reklama na reštauráciu Burger Kingu, vzdialenú 258 kilometrov. Vodiči si však všímajú iba logá predajne McDrive, umiestneného hneď pri ceste, ktorá je vzdialená len päť kilometrov.

Spot sa snaží upozorniť na to, že reštaurácí formátu McDrive je na francúzskych cestách už viac ako tisíc. Na reklamu menší hráč na poli rýchleho občerstvenia okamžite zareagoval. Vodiči v jeho podaní síce zastavia u bližšie vzdialeného McDrive, ale objednajú si tam len kávu, aby doplnili energiu a prišli k „už len 253 kilometrov“ vzdialenému Burger Kingu, kde sa poriadne najedia.

 

Aký je rozdiel medzi McDonald’s a Burger King?

  •  McDonald’s je najväčší fast food reťazec na svete, BK je druhý najväčší
  • najznámejším produktom McDonald’s je  Big Mac a pre Burger King je ním Whooper
  • McDonald’s existuje od roku 1940, BK od 1953
  • McDonald’s je na Slovensku od roku 1995, no prevádzkovateľ Burger Kingu po 2 rokoch pôsobenia na Slovensku skrachoval

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech