CEO Ryba Košice radí: Ako zvládnuť ekonomickú krízu?

Snímka obrazovky 2020-04-07 o 10.09.01

Hospodárska kríza je v podstate len názov časti hospodárskeho cyklu, ktorý je charakterizovaný poklesom väčšiny ekonomických ukazovateľov, no zároveň tak, ako po daždi nakoniec vyjde slnko, tak po poklese príde nakoniec rast. Ekonomické teórie nás učia, že jedinou stabilnou istota je, že nič dlhodobo stabilné nie je. Čo je zlá, no zároveň veľmi dobrá správa.

Hospodárska kríza v roku 2008 až 2009 priniesla pre Rybu Košice, v tom období firmu s ročným obratom cca 15 miliónov eur, v priebehu pár dní pokles dopytu a následne výroby o cca 4,5 milióna eur, čo predstavovalo 30 % obratu. A rok 2009, ako jediný v jej ponovembrovej histórii, ukončila záporným hospodárskym výsledkom.

O sedem rokov neskôr už Ryba Košice dosiahla dvojnásobný obrat vyše 30 miliónov eur a najvyššiu EBITDA (zisk pred daňami, úrokmi a odvodmi) v svojej histórii.

CEO spoločnosti Jozef Gima bol celý čas chtiac-nechtiac pri tom a toto je zopár jeho spomienok ako sa s krízou spriatelil.

Hlava

Všetko je to o vašej hlave, hlave šéfa či majiteľa. Je výhodou, ak na minimum skrátite proces premeny strachu, obáv a nerozhodnosti na bojovnosť, zápal a rozhodnosť.

Vašou hlavnou úlohou je strhnúť a zaangažovať celý tím a dať mu pocítiť, že sa nevzdávate a viete úplne presne, čo treba urobiť aj keď samozrejme netušíte absolútne nič. Na túto tému napísal podnetný román  Robert Merle  – Malevil o riadení malých skupín preživších po atómovej apokalypse.

Zmena

Zabudnite na všetky finančné, či obchodné plány. Za pomoci kľúčových členov riadenia sa pokúste zmenu, ktorá nastáva zachytiť v novom akčnom pláne, ktorý bude akceptovať všetky zmeny, ktoré dokážete predvídať. Zmeny, ktoré  budú znamenať pokles, ale takisto hľadajte zmeny, ktoré môžu paradoxne znamenať rast. napr. nižšie osobné náklady, nové produkty.

Spolupracovníci

Pokiaľ doteraz ste mali podriadených, odteraz máte spolupracovníkov. Nikdy neplatí viac ako v čase krízy, že ste na jednej lodi a pokiaľ nebude každý veslovať, k brehu sa nedostanete.

Je veľmi dôležité ztransparentniť  finančný stav firmy a odkryť karty. Nastaviť krízový systém komunikácie, zvýšiť frekvenciu kľúčových porád. Sprísniť vymáhateľnosť a rýchlosť  plnenia zadaných úloh. Čas hraje  proti vám. V mojom prípade sa mi podarilo dohodnúť so všetkými spolupracovníkmi zníženie miezd o 20 % na šesť mesiacov, so záväzkom, že ak o rok firma dosiahne zisk, tento rozdiel sa im vráti a tak sa aj stalo. To sa ukázalo ako kľúčový faktor, nie z dôvodu úspory osobných nákladov, ale ešte nikdy som nevidel, aby zamestnanci dávali tak pozor, aby sa zbytočne niekde nesvietilo.

Kontroling

V žiadnej fáze ekonomického cyklu nie je kontroling dôležitejší ako v čase krízy. Vytipujte si kľúčové parametre prežitia a tieto bezpodmienečne kontrolujte na mesačnej, častokrát aj týždennej báze. Zároveň je veľmi účinné stanoviť adresné zodpovednosti za uvedené parametre, no paradoxne aj keď sme v čase krízy, alebo hlavne preto, definovať aj motivačnú zložku za splnenie týchto parametrov.

Cashflow

Ošetrite si základnú finančnú životaschopnosť firmy. Zjednodušene znížte si pohľadávky, zvýšte si záväzky. Je na to množstvo receptov, venujte sa oblastiam, ktorým sa bežne nevenujete, upomienkovaniu neplatičov, poistným plneniam, splatnostiam atď. Oboznámte financujúce banky s vašim akčným plánom, získajte odklad, zľavu, čokoľvek je plus.

Úsporné opatrnia

ABC vášho portfólia pretnite červenou čiarou a všetky produkty pod ňou vyraďte. To isté pri ABC vašich zákazníkov, použite tú istú červenú čiaru a so  zákazníkmi s nízkou maržovosťou ukončite zmluvy. Je čas pozrieť sa na kalkulácie výrobkov, či služieb, zmeniť receptúry, materiálové kusovníky. Nezabudnite požiadať o pomoc dodávateľov a hlavne požiadajte o pomoc svojich spolupracovníkov a za efektívny zlepšovací návrh v oblasti úspor udeľte percentuálnu finančnú odmenu.

V prvom rade

To všetko boli krátkodobé opatrenia ako zastaviť pokles firmy. No väčšina z nás podnikateľov chce rásť a hospodárska kríza prináša úplne nové cesty ako to dosiahnuť. Otočme všetko naopak. Dnes výrobcovia tieniacej techniky šijú ochranné rúška, taxikári rozvážajú zásielky. Zmeňme výrobný program, zmeňme zákazníkov, zmeňme obchodný model.

Zmeňme to, čo v období rastu neriskujeme zmeniť. A rada pre odvážnych, vyškrtnite zo zoznamu úsporných opatrení marketingové náklady, tak ako všetci ostatní. Zrazu budete pred Teleránom jediný sponzor relácie a získavate obrovský náskok na štarte pretekov s názvom hospodársky rast.

Partner poradenskej spoločnosti BIZNISHUB a CEO spoločnosti Ryba Košice v čase krízy 2008 vám praje, aby väčšina z vás sa týchto budúcich pretekov zúčastnila.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech