CESA: Stre­do­európ­ska súťaž star­tu­pov je za dve­ra­mi

Richard Bednár / 25. apríla 2014 / Tools a produktivita

CESA (Cen­tral Euro­pe­an Star­tup Awards) je séria podu­ja­tí, kto­rý­ch cie­ľom je pre­po­jiť národ­né star­tu­po­vé komu­ni­ty v Stred­nej a Východ­nej Euró­pe. Uspo­ria­da­va regi­onál­ne súťa­že v Rakús­ku, Bul­har­sku, v Čes­kej repub­li­ke, v Maďar­sku, Poľ­sku, Srb­sku a na Slo­ven­sku, kto­ré vyvr­cho­lia v grand finál­ne 30. mája v Buda­peš­ti.

Startupy sa najprv prihlasujú vo svojich krajinách, kde získavajú hlasy od fanúšikov. Hlavným cieľom CESA je spojiť trhy v tejto čast Európy a poukázať, že aj my máme miesto na mape inovačných centier. Po súťaži je pre všetkých pripravená veľká párty.

Medzi porotcov patrí Bogdan Iordache, zakladateľ How-to-Web, Michele Orzan, prezident EuCham a Tim Rohrich, líder Pioneers Festivalu. Ambasadorom CESA na Slovensku je Patrik Fojtů, ktorý je jedným z lídrov StartupCampu. Odpovedal nám na pár otázok:

Si ambasádorom pre Slovensko. Čo je Tvojou úlohou a v čom môžeš byť našim startupom nápomocný.
Cieľom CESA je spojiť komunity v okolitých krajinách a vytvoriť potenciál pre medzinárodné podnikanie startupov. Veľa startupov si za svoj cieľ určilo americký trh, chceme však poukázať na to, že obrovský priestor je oveľa bližšie k Slovensku a tým je aj oveľa lacnejšie aspoň na začiatku v ňom pôsobiť. Mojou úlohou je prilákať slovenské startupy a pomôcť im sa prezentovať na CESA. Startupcamp.sk ako slovenský partner CESA bude pomáhať startupom pri štarte medzinárodných podnikateľských aktivít v regióne strednej a východnej Európy, čo sme si už vlani vytýčili ako jeden z našich cieľov.

Myslíš si, že slovenský startupový ekosystém je dostatočne kvalitný, aby mohol konkurovať na takýchto súťažiach?
Jednoznačne áno, máme tu veľa zaujímavých startupov. Časť z nich sa už v minulosti prezentovala aj na startupcampoch.

Do kedy a kde je možné sa do súťaže prihlásiť?
Registrácia do národných kôl v jednotlivých kategóriách sa uzatvára 30.4., prihlásiť sa je možné cez formulár na webe www.centraleuropeanstartupawards.com

Na čo nominanti majú dbať a na čo nezabudnúť pri prihlasovaní?
Po registrácii bude v máji prebiehať verejné hlasovanie, preto by nemali zabudnúť vytvoriť čo najzaujímavejší profil a dostatočne zrozumiteľne popísať svoj projekt. A samozrejme osloviť svojich priateľov a známych, aby im dali hlas :-)

Ďalšie info o CESA

Súťaží sa v šiestich kategóriách:

1. STARTUP OF THE YEAR – startup musí preukázať, aký veľký rozvoj dosiahol z hľadiska rastu a predaja produktov a služieb

2. FOUNDER OF THE YEAR – jednotlivec, ktorý má veľké líderské schopnosti a vytvoril dobrý finančný model, získal veľa zákazníkov alebo dosiahol dobrý fundraising

3. BEST INVESTOR – osoba alebo organizácia, ktorá v poslednom roku najlepšie investovala, poslala dobrý produkt na trh a spozorovala rodiaci startup už pri vzniku

4. BEST SERVICE PROVIDER – pozoruhodná spoločnosť, ktorá si zaslúži uznanie za jej pomoc, službu a podporu pre startupy

5. DEVELOPER HEROE – ide o tímy developerov, ktoré dosiahli neuveriteľné veci (sponzorované EESTEC)

6. BEST DESIGN STARTUP – ukázal osobitné zameranie na dizajn výrobku alebo služby (sponzorované Design Terminal)

 

Prečo prihlásiť svoj startup do CESA?

 • Zviditeľníte svoj projekt vo všetkých krajinách, ktoré sa do CESA zapojili
 • Máte šancu získať investíciu od množstva investorov a rady od skvelého mentora pre medzinárodný biznis
 • Stretnete mnoho startupov a máte priestor vytvoriť medzinárodné partnerstvá
 • Naberiete kontakty pre ďalší rast svojho biznisu
 • Súčasťou CESA sú aj ďalšie podujatia
 • Zažijete medzinárodnú párty J

 

Prečo sa prihlásiť ako investor?

 • Zvýšite povedomie o svojich aktivitách v celom regióne
 • Máte šancu nájsť novú superstar do svojho portfôlia
 • Nadviažete nové partnerstvá v regióne
 • Zoznámite sa s ostatnými investormi
 • Zažijete úžasnú atmosféru v Grand Finále v Budapešti

 

Užitočné linky:

Web: http://centraleuropeanstartupawards.com/
Videa: http://vimeo.com/86058783, https://www.youtube.com/user/TheStartupAwards
Kontakt: hello@cesawards.com
Kontakt CESA v SR: Patrik Fojtů, fojtu@startupcamp.sk 

 

Pridať komentár (0)