Čes­ké Ivio pri­ná­ša legál­ne fil­my zadar­mo. Bude to sta­čiť?

Šandi / 16. marca 2014 / Tools a produktivita

Igor Kony­uk­hov, kto­rý sto­jí za fir­mou Hol­ly­wo­od Clas­sic Enter­tain­ment (HCE) spus­til po roku príp­rav svo­ju AVOD služ­bu zalo­že­nú na sle­do­va­ní legál­ny­ch fil­mov, kto­ré sú k dis­po­zí­cií zadar­mo, no s rekla­mou. Služ­ba ponú­ka aj pred­plat­né, pre tých kto­rí sa rekla­ma­mi počas sle­do­va­nia nech­cú nechať vyru­šo­vať.

Máme tu novú internetovú službu Ivio.tv, ktorá sa pokúša ukázať smer súčasným market leadrom, ktorými sú Voyo a Topfun. Ivio si zvolilo úplne iný koncept, ktorým je sledovanie filmov s reklamami zadarmo, alebo za predplatné bez reklám (s predplatným za 7€/mes. máte prístup aj ku kvalitnejším filmom). V súčasnosti je v ponuke 700 filmov a zopár seriálov. HCE plánuje ponuku doplňovať o nové české filmy a taktiež filmy od Disney, ABC Universal, FOX a britskej BBC. Zaujala nás plánovaná služba Hot from the US, ktorá má ponúknuť najnovšie americké seriály len 24 hodín po ich odvysielaní v US.

Čo nás však prekvapilo a zarazilo je identický dizajn webu Ivio.tv s Hulu.com. Za množstvo energie a peňazí, ktoré pán Konyukhov do Ivio investoval si mohol určite dovoliť dôstojnejšiu verziu webu, ako len čistú kópiu najpopulárnejšej americkej AVOD služby Hulu. Načo meniť niečo čo funguje? Možno aj toto bola otázka, ktorú si HCE pri tvorbe služby a loga položilo. 

 

Službe Ivio vznikla pred pár mesiacmi konkurencia v podobe KLIKTV, ktorá svoju službu spustila na Slovensku aj v Česku. KLIKTV, za ktorou stojí investičný klub G4 sa pokúša osloviť svojich zákazníkov úplne iným spôsobom ako to robí Ivio, vsádza na model (TVOD a SVOD) predplatného a priameho zapožičavania najnovšich titulov od 1€ do 2€ za film.

To, ktorá z týchto štyroch služieb uspeje a pokorí si Československý trh ukáže čas, no v krajinách, kde je sťahovanie filmov národným šport to bude mať každá z nich veľmi ťažké.

Zdroj: technet.cz

Pridať komentár (0)