Chcete vir­tu­álnu rea­litu? Stačí si cap­núť na tvár iPad.

Martin Kráľ / 17. septembra 2014 / Tech a inovácie

AirVR chce pre­me­niť váš iPad Mini a iPhone 6 plus na “vir­tual rea­lity” oku­liare.

Bola len otázka času, kým sa zaria­de­nia od Apple nezačnú využí­vať na rôzne účely (dokonca aj ako sexu­álne hračky). AirVR je ďal­ším úspeš­ným pro­jek­tom z kuchyne Kicks­tar­teru, kto­rého foun­deri sú cha­lani z Toronta. Iba 20k im sta­čilo v kam­pani na to, aby pre­me­nili iphone 6 Plus a iPad Mini retina na oku­liare spro­stred­ku­júce vir­tálnu rea­litu. Ak chcete teda skú­siť niečo úplne crazy a vyze­rať pri­naj­men­šom ako nejaký nepo­da­rený borg, kupujte AirVR. Idete do toho?

Zdroj: theverge.com, kickstarter.com

Pridať komentár (0)