Čína prijíma zásadné kroky na zvýšenie pôrodnosti. Aktuálne tu žije vyše 1,4 miliardy obyvateľov

  • Čína začne odrádzať ženy od podstupovania interrupcií
  • Prijme kroky, vďaka ktorým sa liečba neplodnosti stane dostupnejšou
Na snímke sú ľudia v Číne.
Unsplash/javier
  • Čína začne odrádzať ženy od podstupovania interrupcií
  • Prijme kroky, vďaka ktorým sa liečba neplodnosti stane dostupnejšou

Vypláva to z nových smerníc, ktoré v utorok zverejnil tamojší zdravotnícky úrad. Čína k tomuto kroku pristúpi v rámci snáh o zvýšenie miery pôrodnosti, ktorá je jednou z najnižších na svete, píše agentúra Reuters.

Čínsky zdravotnícky úrad uviedol, že začne propagovať reprodukčné zdravie, aby sa zlepšila informovanosť verejnosti a aby sa zároveň „predišlo nechceným tehotenstvám a znížil sa tak počet interrupcií, ktoré z lekárskeho hľadiska nie sú nevyhnutné“.

Vláda prijme aj ďalšie podporné opatrenia, ktoré sa budú dotýkať zdaňovania, vzdelávania či bývania – a regionálne vlády budú pobádané k tomu, aby posilňovali služby ponúkajúce starostlivosť o deti a prispievali k vytvoreniu prorodinného pracovného prostredia.

Čínsky zdravotnícky úrad okrem toho uviedol, že pomôže regionálnym vládam začleniť technológie asistovanej reprodukcie do národného zdravotníckeho systému. Technológie ako mimotelové oplodnenie (IVF) sú totiž v Číne finančne náročné a nie sú dostupné pre slobodné ženy.

Úrad uviedol, že nové smernice sú kľúčové pre „podporu dlhodobého vyváženého vývoja populácie“. Predpokladá sa, že čínska populácia, ktorú tvorí 1,4 miliardy obyvateľov, sa tento rok dostane na rekordne nízku úroveň.

Čínska miera pôrodnosti dosiahla vlani hodnotu 1,16, pričom pre udržanie stabilného počtu obyvateľov sa odporúča miera pôrodnosti 2,1.

Očakáva sa, že počet novorodeniat v Číne tento rok klesne pod desať miliónov z vlaňajšieho počtu 10,6 milióna, čo je o o 11,5 percenta menej než v roku 2020.

V Číne bola medzi rokmi 1980 a 2015 zavedená tzv. politika jedného dieťaťa. Vláda si však uvedomila, že čínska populácia začína klesať, a preto v roku 2016 povolila párom mať dve deti a v roku 2021 až tri deti.

Čína, Covid
zdroj: TASR/AP/Andy Wong

V posledných rokoch pritom Peking prijal tiež viacero opatrení zameraných na zvrátenie trendu klesajúcej populácie. Odporúčania, ktoré v utorok vydal čínsky zdravotnícky úrad, sú zatiaľ najkomplexnejším krokom, ktorý bol prijatý na národnej úrovni a prvýkrát sa v nich spomínajú aj interrupcie. Tie sú vo všeobecnosti v krajine ľahko dostupné. Ročne je v Číne vykonaných približne 9,5 milióna interrupcií.

78,34 % ľudí verí, že Čína oživila svetovú ekonomiku

Podľa spoločného prieskumu, ktorý uskutočnili CGTN Think Tank a Čínsky inštitút verejnej mienky pri Renmin University of China, viac ako 78 % ľudí z celého sveta verí, že čínska ekonomika v uplynulom desaťročí oživila svetovú ekonomiku a stala sa motorom svetového hospodárstva.

Prieskumu sa zúčastnili respondenti v priemernom veku 38,64 roka z rozvinutých krajín, ako sú USA, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Singapur, ako aj z rozvojových krajín, ako sú Brazília, Argentína, Mexiko, Thajsko, India, Pakistan, Spojené arabské emiráty, Egypt, Nigéria, Keňa a Južná Afrika.

Viac ako polovica respondentov má vysokoškolské vzdelanie, 54,71 % má bakalársky alebo vyšší stupeň, z toho 15,22 % sú magistri a doktori.

Prieskum ukázal, že 91,46 % respondentov z Afriky vysoko hodnotí hospodárske úspechy Číny. Hneď za ňou nasledovala Európa s podielom 81,6 %, zatiaľ čo Severná Amerika sa umiestnila na treťom mieste s podielom 78,09 %.

Ľudia z krajín iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta (BRI) vysoko hodnotili hospodárske úspechy Číny. Medzitým 84,02 % respondentov z rozvojových krajín dôveruje čínskej ekonomike, čo je viac ako v prípade respondentov z rozvinutých krajín.

Tvrdá práca sa vypláca

Prevažná väčšina respondentov má o Číňanoch pozitívny dojem a 84,42 % afrických respondentov a 71,18 % európskych respondentov si myslí, že Číňania sú pracovití a motivovaní.

Hrubý domáci produkt Číny na obyvateľa sa za posledných desať rokov zvýšil zo 6 100 USD na viac ako 12 000 USD, čo 76,65 % respondentov považuje za pozoruhodné. V prieskume sa viac ako 70 % respondentov z piatich kontinentov domnieva, že Čína bohatne.

ČÍNA, COVID
zdroj: TASR

Číne sa za posledné desaťročie podarilo vymaniť z chudoby takmer 100 miliónov ľudí vo vidieckych oblastiach a veľká väčšina respondentov z celého sveta sa domnieva, že dva hlavné dôvody tohto historického úspechu sú, že čínske hospodárstvo si udržiava rýchly rast a že čínski lídri sú odhodlaní a pevne kráčajú za svojimi cieľmi.

Pokiaľ ide o rýchly technologický rozvoj, respondentov najviac zaujal čínsky rozvoj 5G, umelá inteligencia a vysokorýchlostné železnice. V Afrike na 73,87 % respondentov najviac zapôsobili čínske 5G siete a 55,28 % respondentov ocenilo vysokorýchlostné železnice v krajine. V Európe bolo 52,77 % respondentov ohromených pokrokom krajiny v oblasti umelej inteligencie.

Multipolárny svet

V prieskume sa respondentov pýtali aj na ich názory na budúce usporiadanie sveta. Približne 6 % ľudí na celom svete verí, že svet bude v budúcnosti unipolárny – s dominanciou USA alebo Číny –, zatiaľ čo 34 %, čo je najväčšia skupina, si podľa prieskumu myslí, že najpravdepodobnejšou perspektívou je multipolárny svet.

Čínsku koncepciu „spoločenstva so spoločnou budúcnosťou“, ktorá zdôrazňuje ľudstvo ako celok a hľadá novú cestu, ako sa vyhnúť konfrontácii, podporovalo 61 percent opýtaných. Ľudia z krajín v rámci BRI viac súhlasili s čínskym pohľadom na svet.

Spomedzi vplyvov, ktoré BRI priniesla ich krajinám, si v prieskume najčastejšie vybrali „zdieľanie prínosov rozvoja“ (53 %), „rozšírenie medzinárodného trhu“ (51 %), „posilnenie základnej infraštruktúry“ (44 %) a „podporu kultúrnych výmen“ (43 %).

Len 8 % respondentov uviedlo, že sa domnievajú, že ich krajiny sú vystavené „dlhovej pasci“, ktorú nastražila Čína. Podľa prieskumu väčšina respondentov schvaľuje prístup Číny k ľudským právam.

Približne 57 percent opýtaných súhlasilo s tvrdením, že Čína vždy pristupuje k ľudským právam realisticky a prakticky. Ľudské práva by sa nemali oddeľovať od reality a vývojových fáz každej krajiny. Práva na živobytie a rozvoj sú najzákladnejšie“ a 26 percent s nimi úplne súhlasilo.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá