Ďal­šia slo­ven­ská kam­paň na Indie­gogo: Juicy — kábel a bum­per v jed­nom

Lukáš Gašparík jr. / 3. júna 2015 / Tech a inovácie

Ešte neskon­čila jedna a už je tu ďal­šia. Zdá sa, že so slo­ven­skými pro­jektmi na cro­wd­fun­dingu sa roz­trhlo vrece. Tento krát sa na Indie­gogo obja­vil pro­jekt Juicy.

Charge any­where” - to je slo­gan, ktorý cha­rak­te­ri­zuje naj­novší slo­ven­ský pro­jekt na Indie­gogo. Jedná sa o nabí­jací kábel, ktorý viete pou­žiť záro­veň aj ako bum­per na váš iPhone. Juicy je revo­lučné zaria­de­nie, pomo­cou kto­rého nabi­jete váš iPhone bez potreby nabí­jačky. Dokonca nemu­síte so sebou nosiť ani žiadnu externú baté­riu. Jed­no­du­cho vám k tomu postačí iba iPhone či iPad vášho pria­teľa. Na Juicy je krásne to, že ho môžete pou­ží­vať každý deň a máte ho stále pri sebe

Ak vás Juicy zau­jalo, pozrite sa aj ich celú kam­paň na Indie­gogo.

zdroj: Indie­gogo

Pridať komentár (0)