Depresia, úzkosť aj migrény. Slovákov sme sa pýtali, čo ich v škole najviac stresuje

 • Študenti sú na univerzitách pod tlakom, trápia ich peniaze aj obavy z budúcnosti
 • Pociťujú úzkosť, depresiu aj migrény
 • Ako účinne zvládať stres?
Untitled design – 2023-05-29T152528.037
SITA/Branislav Bibel, mlyny.uniba.sk
 • Študenti sú na univerzitách pod tlakom, trápia ich peniaze aj obavy z budúcnosti
 • Pociťujú úzkosť, depresiu aj migrény
 • Ako účinne zvládať stres?

Stres, nekvalitný spánok či úzkosti. To je podľa slov vysokoškolákov častou súčasťou ich života, vysvetľujú v instagramovej ankete Startitup.

Alarmujúce sú aj objektívne štatistiky – viac než 70 % vysokoškolákov vníma, že sa im psychické zdravie v dôsledku pandémie mierne alebo výrazne zhoršilo. Vyplýva to z výskumu, na ktorom sa podieľali psychológovia a psychiatri z pracovísk Univerzity Komenského.

Tretina študentov pociťuje závažnejšie príznaky depresie a dlhodobo zvýšenou úzkosťou trpí každý piaty vysokoškolák. Zvýšenú mieru úzkosti aj depresie malo súčasne 16,5 % študentov. V porovnaní s rokom 2018 tak ide o dvojnásobný nárast.

Vysokoškolákov sme sa pýtali, čo ich najviac stresuje v škole. Tu sú ich najčastejšie odpovede:

Untitled design (52)

Pohodu a chladnú hlavu v škole, v práci a v napätých situáciách prináša PERSEN Forte. Upokojujúci liek rastlinného pôvodu zmierňuje príznaky nervového napätia vďaka jedinečnej kombinácii výťažkov z koreňa valeriány lekárskej, extraktu z listu medovky lekárskej a z listu mäty piepornej. Objednať →

PERSEN FORTE  JE LIEK NA VNÚTORNÉ POUŽITIE. PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE PÍSOMNÚ INFORMÁCIU PRE POUŽÍVATEĽA.

 

Persen_500x800

1. „Pochybujem o vlastných znalostiach“

Z prieskumu Startitup vyplýva, že veľa študentov sa často stretáva s obrovským množstvom stresu najmä počas obdobia skúšok a zápočtov. Študenti vysvetľujú, že jedným z hlavných faktorov je tlak z vonkajšieho prostredia – od svojich rodičov, učiteľov, spolužiakov alebo zo samotnej spoločnosti.

Ako ďalší faktor uvádzajú neistotu, týkajúcu sa vlastných schopností a znalostí. Študenti sa často obávajú, že nebudú dostatočne pripravení na skúšku alebo zápočet a nezvládnu situáciu. Tento stres môže viesť k úzkosti a strachu, existuje však niekoľko spôsobov, ako to študenti môžu riešiť.

Prvým a najdôležitejším krokom je príprava. Dôležité je mať k učeniu správny prístup a byť motivovaný. A hlavne, je dôležité si uvedomiť, že stres je súčasťou života a môže mať aj pozitívny vplyv na výkon.

Dôležité je sa naučiť stres zvládať a nájsť rovnováhu medzi učením, oddychom a relaxáciou, aby sa dosiahol čo najlepší výkon a zároveň udržala zdravá psychika.

2. „Štúdium ide extrémne do peňazí“

Časť vysokoškolákov počas štúdia trápia aj vysoké náklady na vzdelanie. Zvlášť v prípade študentov z menej zabezpečených rodín môže byť ťažké zvládnuť náklady na školné, učebnice, ubytovanie a ďalšie výdavky spojené s vysokoškolským vzdelaním.

Jedným zo spôsobov, ako riešiť stres z vysokých nákladov, je hľadať finančnú pomoc od univerzít a organizácií. Študenti môžu vyhľadať štipendiá, granty alebo pôžičky, ktoré by im mohli pomôcť platiť náklady na vzdelanie. Existujú tiež rôzne programy a iniciatívy, zamerané na podporu študentov v zvládaní nákladov na vzdelanie.

Ďalším spôsobom, ako riešiť stres z vysokých nákladov, je plánovanie a riadenie financií. Študenti by mali sledovať svoje výdavky a využívať finančné nástroje, ako sú rozpočty a plánovače, ktoré pomáhajú finančnému zdraviu.

Untitled design (55)
zdroj: Pexels - Je dôležité, aby si študenti uvedomovali, že nespravodlivé správanie učiteľov môže byť ťažké zvládnuť, ale že existujú spôsoby, ako sa s ním vyrovnať.

3. „Mám obavy, že sa nezamestnám“

Ďalší vysokoškoláci v ankete tvrdia, že im stres spôsobujú obavy z budúcnosti. Niektorí sa obávajú, že nebudú schopní nájsť si dobrú prácu, iní sa obávajú, že nebudú mať dosť zručností a skúseností, aby uspeli vo svojom odbore.

Aby študenti mohli riešiť stres z obáv o budúcnosť, je dôležité, aby si uvedomovali, že takéto obavy sú prirodzené. Študenti by mali začať tým, že si stanovia jasné a konkrétne ciele pre svoju budúcnosť a zistia, čo musia urobiť, aby tieto ciele dosiahli.

Študenti by mali využiť príležitosti na stáže, dobrovoľníctvo alebo zapojenie sa do klubov a organizácií, ktoré sú spojené s ich odborom. Takto môžu získať cenné skúsenosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri hľadaní práce.

Ak sa študenti stále cítia stresovaní z obáv o svoju budúcnosť, môžu si vyhľadať pomoc od kariérnych poradcov alebo psychológov, ktorí im pomôžu nájsť svoje silné stránky a vyvinúť plán na zlepšenie svojich perspektív.

Vyjadri svoj názor v ankete:

Čo ťa v škole najviac stresuje?

4. „Som preťažený z množstva úloh“

Náročné akademické plány môžu byť pre mnohých študentov veľkým zdrojom stresu. Študenti v ankete uviedli, že mnohokrát sa cítia preťažení z veľkého množstva úloh a povinností.

Jedným zo spôsobov, ako riešiť stres z náročných akademických plánov, je vytvoriť si realistický plán a časový harmonogram. Študenti by mali robiť plán na základe svojich individuálnych schopností a možností. 

Ďalším spôsobom je spolupráca a komunikácia s profesormi a spolužiakmi. Študenti by mali byť otvorení a hovoriť o svojich obavách a problémoch. Profesori môžu poskytnúť užitočné rady a spolužiaci môžu ponúknuť pomoc pri učení sa alebo pri práci na projektoch.

V každom prípade, je dôležité, aby študenti boli trpezliví a uvedomovali si, že náročné akademické plány sú bežné a súčasťou univerzitného života. 

Untitled design (56)
zdroj: Pexels - Jedným zo spôsobov, ako riešiť stres z náročných akademických plánov, je vytvoriť si realistický plán a časový harmonogram.

5. „Profesori nedokážu oceniť moje vedomosti“

Viacero vysokoškolákov v instagramovej ankete Startitup tvrdí, že sa v škole často stretávajú s nespravodlivým správaním zo strany učiteľov. To môže zahŕňať preferencie voči niektorým študentom, nespravodlivé hodnotenie práce alebo nároky, ktoré sú príliš vysoké vzhľadom na schopnosti študentov.

Aby študenti mohli riešiť stres z nespravodlivého správania učiteľov, je dôležité, aby si uvedomovali, že takéto správanie nie je ich vina. Je tiež dôležité, aby si učiteľa vyhľadali a snažili sa s ním otvorene hovoriť o svojich obavách a problémoch.

Študenti by mali zdôrazňovať, že nespravodlivé správanie ich učiteľov môže mať negatívny vplyv na ich výkon a psychické zdravie. Ak sa situácia nezlepší, študenti by mali hľadať pomoc a podporu od iných zdrojov, ako napríklad od iných učiteľov, kariérnych poradcov alebo psychológov.

Celkovo je dôležité, aby si študenti uvedomovali, že nespravodlivé správanie učiteľov môže byť ťažké zvládnuť, ale že existujú spôsoby, ako sa s ním vyrovnať. Dôležité je nájsť pomoc a podporu a zvládať stres prostredníctvom zdravých návykov a techník.

Generácia Z mení trh práce

Generácia Z, ktorá aktuálne študuje na vysokých školách, prináša na trh práce nové priority, ktoré by mohli ovplyvniť prácu a pracovné miesta. Medzi ne patria:

 • Technologická zdatnosť: Generácia Z vyrástla s technológiou a je zvyknutá na používanie rôznych zariadení a aplikácií. Vďaka tomu majú často vyššiu technologickú gramotnosť a sú schopní rýchlo sa prispôsobiť novým technologickým nástrojom a trendom.
 • Multitasking: Fungujú v rýchlej dobe a dennodenne majú prístup k rôznym informáciám. Generácia Z je zvyknutá na multitasking a zvládanie aj viacerých úloh naraz.
 • Individualita: Generácia Z si často viac váži svoju individualitu a snaží sa byť autentická a autonómna.
 • Dôraz na prácu so zmyslom: Mnohí z generácie Z sú najviac motivovaní pracovať najmä na aktivitách, ktoré majú význam a prínos pre spoločnosť a svet.
 • Flexibilita: Generácia Z je zvyknutá na rýchle zmeny a neistotu, čo môže viesť k väčšej flexibilite v práci a väčšej ochote meniť pracovné miesta častejšie ako predchádzajúce generácie.
Ako bojovať so stresom v škole?

Stres je bežnou súčasťou školského prostredia a môže mať významný vplyv na fyzické a psychické zdravie študentov. Ako bojovať so stresom v škole:

Plánovanie a organizácia: Vytvorenie rozvrhu, aby si mal prehľad o svojich úlohách a deadlinoch. 

Cvičenie a zdravý životný štýl: Zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa pravidelné cvičenie, zdravú stravu a dostatok spánku, môže pomôcť znížiť stres a zlepšiť celkovú pohodu.

Relaxačné techniky: Existuje niekoľko rôznych relaxačných techník, ako napríklad meditácia, hlboké dýchanie alebo jogové cvičenia, ktoré môžu pomôcť zmierniť stres a zlepšiť koncentráciu.

Perfekcionizmus nie je cesta: Je potrebné vedieť prijať skutočnosť, že človek nemusí byť dokonalý vo všetkom a aj v škole stačí niektoré úlohy robiť len dostatočne, nie perfektne.

Bylinky na upokojenie: Pri trvajúcej podráždenosti, nespavosti či niektorých iných stresových faktoroch, s ktorými sa stretávajú vysokoškoláci, môže byť riešením siahnuť po rastlinných liekoch s upokojujúcim účinkom ako PERSEN Forte →

PERSEN FORTE JE LIEK NA VNÚTORNÉ POUŽITIE. PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE PÍSOMNÚ INFORMÁCIU PRE POUŽÍVATEĽA.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá