Desivo sa blížime k predikciám vedcov o porážke civilizácie. Ľudstvo prekročilo kritický míľnik

  • Vedci publikovali štúdiu, ktorá poukazuje na obrovské problémy na našej planéte
  • Ako skončí podľa prognóz vedcov naša civilizácia?
Fabriky znečisťujúce ovzdučie a muž s kašľom
Ilustračný obrázok, Unsplash/Maxim Tolchinskiy, Towfiqu barbhuiya
  • Vedci publikovali štúdiu, ktorá poukazuje na obrovské problémy na našej planéte
  • Ako skončí podľa prognóz vedcov naša civilizácia?

Počet článkov v tomto storočí týkajúcich sa katastrofálneho stavu životného prostredia, čoraz viac silnejúcich prejavov klimatickej zmeny, odlesňovania či vzrastajúceho počtu vymierajúcich živočíšnych a rastlinných druhov, raketovým spôsobom stúpa.

Napriek tomu, že je vedecky dokázané, že za väčšinu týchto negatívnych fenoménov môže ľudská aktivita, systematické a širokospektrálne kroky zo strany bežných občanov aj čelných politických predstaviteľov jednotlivých štátov sveta stále chýbajú.

Ako sme ťa už v mnohých našich článkoch informovali, klimatická zmena, respektíve globálne otepľovanie nie je jediným problémom pre naše životné prostredie. Fontech nedávno podotkol skutočnosť, že ovládanie počasia nie je iba predmetom konšpiračných teórií, ale je to naozaj reálna možnosť. Existujú na to viaceré komplexné systémy a boli využité už pri vojnovom konflikte vo Vietname, ale aj v napríklad v Číne.

Meteorologické procesy na našej planéte sú nadmieru komplexné a ich intenzívny výskum prináša neustále nové dáta, na základe ktorých je možné nielen lepšie predpovedať počasie, ale ho aj oveľa lepšie ovládať.

Spôsobov ovládania počasia je celý rad a ich aplikácia závisí od požadovaného výsledku. Je napríklad možné umelo vyvolávať dážď v prípade, že je nutné zmierniť obdobie sucha a pomôcť tak poľnohospodárstvu, respektíve znížiť riziko požiaru v lesoch, ktoré sú takýmito katastrofami devastované v podstate každý rok. Rovnako, ako zrod a použitie atómovej bomby, aj táto technológia však môže byť stvorená s dobrým zámerom, no jej využitie môže dopadnúť deštruktívne pre našu Zem.

Ako skončí „náš svet“ podľa vedcov?

Podľa správy o globálnych výzvach, o ktorých informoval Science Alert v minulosti, existuje v priebehu nasledujúcich 100 rokov šanca, že vyvinieme systémy umelej inteligencie, ktoré by sa zbavili ľudstva jednoducho preto, že tak rozvinutá umelá inteligencia nebude potrebovať ľudí, aby prosperovala. Pred rokom by táto teória mohla znieť tvojim ušiam ako Sci-Fi, no vzhľadom na horúce diskusie o chatbotoch, ako je ChatGPT, sa k problematike dostávame bližšie a aj názory odborníkov sa rôznia.

Ďalšie možnosti, ako by, pravdepodobne, mohla skončiť naša civilizácia, zahŕňajú v nasledujúcom storočí globálnu pandémiu (ani to už neznie po pandémii koronavírusu ako úplné Sci-Fi, ale taktiež jadrovú vojnu (tu sa najskôr so zdesením zamýšľaš nad faktom, že sme k nej pre vojnu na Ukrajine o krok bližšie).

Aj keď od prognóz vedcov uplynul z pohľadu dĺžky predpovede pomerne krátky čas, už teraz je viditeľné, že sa k ich teóriám rapídne približujeme a nasledujúce správy, súvisiace s ďalšou z teórií o konci civilizácie, túto tendenciu iba potvrdzujú. Zem už totiž nie je pre ľudstvo bezpečná, tvrdia vedci.

Prekročených už šesť z deviatich planetárnych hraníc

Poprední vedci z viacerých štátov sveta v týchto dňoch publikovali v rámci odborného časopisu Science Advances novú štúdiu s názvom Earth beyond six of nine planetary boundaries, ktorá poukazuje na obrovské problémy na našej planéte, ktoré môžu byť smerom do budúcnosti devastujúce. 

29 vedcov z ôsmich rôznych krajín sveta operuje v najnovšej štúdii najmä s termínom planetárna hranica. Britský The Guardian uvádza, že ich úlohou je vymedziť bezpečný priestor pre fungovanie ľudstva.

Nejde pritom o nezvratné body zlomu, za ktorými dôjde k náhlemu a vážnemu zhoršeniu situácie. Naopak, ide o body, po ktorých výrazne stúpajú riziká základných zmien vo fyzikálnych, biologických a chemických systémoch podpory života na Zemi.

Planetárne hranice boli prvýkrát navrhnuté v roku 2009 a aktualizované boli o šesť rokov neskôr. Výskumníci prišli k záveru, že až šesť z celkového počtu deviatich planetárnych hraníc už je porušených kvôli znečisteniu spôsobenému človekom a zničeniu prírodného sveta.

Konkrétne ide o zmenu klímy, odlesňovanie, stratu biodiverzity, množstvo syntetických chemických produktov vrátane plastov, horšiu dostupnosť pitnej vody a rovnováhu kolobehu dusíka.

Čo je však ešte zarážajúcejšie, je skutočnosť, že úroveň prekročenia týchto hraníc sa u všetkých týchto prvkov v porovnaní s predchádzajúcou podobnou štúdiou, ktorá vyšla v roku 2015, zvýšila.

CNN cituje Katherine Richardsonovú, profesorku biologickej oceánografie na Univerzite v Kodani a spoluautorku predkladanej správy: „Limity sú navrhnuté tak, aby boli konzervatívne, aby spoločnosti umožnili vyriešiť problémy skôr, ako sa dostanú do ,zóny veľmi vysokého rizika‘.“  

Poukazuje tiež na bezprecedentné leto extrémneho počasia, ktoré svet práve zažil a stále zažíva, konkrétne oteplenie až 1,2 stupňa Celzia v dôsledku globálneho otepľovania. „Nemysleli sme si, že to bude takto pri 1 stupni Celzia. Žiadny človek nezažil podmienky, ktoré zažívame práve teraz,“ dodala.

Newsweek dopĺňa, že tri limity, ktoré zatiaľ prekročené neboli, sú poškodzovanie ozónovej vrstvy, zaťaženie atmosférickými aerosólmi a acidifikácia (okysličovanie) oceánov. Posledné dva faktory taktiež vykazujú negatívny trend, ale Richardsonová vyzdvihla stav ozónovej vrstvy, ktorá ešte v 90. rokoch minulého storočia taktiež presahovala planetárnu hranicu.

Zdroje: The Guardian, CNN, Newsweek, Science Advances, Fontech, Science Alert

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá