Dobrá správa pre všetkých, ktorí sa na Slovensku chystajú stavať. Na povolenie už nebudeš čakať roky

  • Novela stavebného zákona platí od 1. apríla
  • Ak si chceš postaviť dom, zmeny ťa potešia
dom, stavba
freepik
  • Novela stavebného zákona platí od 1. apríla
  • Ak si chceš postaviť dom, zmeny ťa potešia

Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, začala platiť 1. apríla 2024. Je zverejnená v Zbierke zákonov a určite poteší každého, kto by si rád postavil nové bývanie. Zmena stavebného zákona totiž sľubuje, že zjednoduší a urýchli proces povoľovania stavieb.

Tieto zmeny, pripravené Ministerstvom dopravy SR, majú začať platiť okamžite s niektorými ustanoveniami účinnými od 31. marca a 1. apríla tohto roku a s ostatnými od 1. apríla 2025. Zároveň sa účinnosť nového zákona o výstavbe posunie o rok, aby sa zamedzilo možnému kolapsu povoľovacích procesov.

Tri hlavné zmeny

Ministerstvo dopravy SR uvádza tri hlavné zmeny v súčasnej úprave stavebného zákona.

Jednou z nich je zavedenie fikcie súhlasu pri záväzných stanoviskách mesta a obce. To by malo zrýchliť a zjednodušiť proces získavania povolení. Ako vysvetľuje Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), každý, kto niekedy staval dom hlavne v Bratislave, mohol čakať na povolenie aj niekoľko rokov. 

„Ktorýkoľvek stavebník požiada dnes magistrát hlavného mesta o vydanie záväzného stanoviska, v prípade, že do 60 dní nedostane takéto záväzné stanovisko, tak nastupuje fikcia súhlasu. To znamená, bude sa na to hľadieť v procese povoľovania stavby, ako keby dostal súhlas,“ vysvetlil Ráž vo videu na sociálnych sieťach

Druhou zmenou je možnosť zlúčiť územné a stavebné konanie do jedného. Tým sa eliminuje časová náročnosť a neefektívnosť súčasných postupov. Tretím vylepšením je zlúčenie troch stavebných povolení do jedného konania, čím sa podľa ministerstva výrazne skráti celý proces.

„Tretím vylepšením je zlúčenie troch stavebných povolení do jedného konania. Dnes povoľujeme príjazdovú cestu, kanalizačnú a vodovodnú prípojku v troch konaniach,“ tvrdí Ráž. Povolenia doteraz vybavovali tri úrady – obecný stavebný, špecializovaný cestný úrad a okresný úrad cez odbor životného prostredia.

„Po nadobudnutí účinnosti tejto stavebnej legislatívy bude v týchto troch konaniach konať jeden úrad, a síce ten, v ktorom sa nachádza hlavný objekt. Pre občana to znamená výrazné skrátenie celého procesu, lebo nebude čakať na právoplatnosti troch konaní, ale dostane stavebné povolenie vydané v jednom konaní,“ uzavrel Jozef Ráž.

stavba
zdroj: Pixabay/Michal Jarmoluk

Nový zákon 

Na základe nového zákona o územnom plánovaní v krajských mestách vznikli regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu. Vláda tiež spustila portál pre územné plánovanie. Podľa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV) tieto zmeny takmer po polstoročí znamenajú novú podobu územného plánovania a pripravujú priestor na zlepšenie procesov v oblasti výstavby.

Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebného zákona, prináša zmeny aj v oblasti výstavby, ale nie sú také systémové, ako sa očakávalo. Preberá však viaceré významné úpravy navrhovaných v súvisiacom novom zákone o výstavbe, ktorého účinnosť je posunutá o rok na 1. apríla 2025.

Predseda stavebného úradu Martin Hypký označil účinnosť zákona o územnom plánovaní za prvý veľký míľnik reformy stavebnej legislatívy, na ktorý je naviazaná prvá fáza informačného systému – portál pre územné plánovanie.

„Tiež otvárame osem nových regionálnych úradov, v ktorých bude pracovať približne dvesto zamestnancov. Väčšina z nich budú delimitovaní zamestnanci z okresných úradov v sídle kraja z odborov výstavby a bytovej politiky,“ priblížil.

Všetko vyriešiš cez internet

Oblasť územného plánovania na Slovensku dlhodobo zanedbávali. Podľa úradu sa problémy nefunkčných či dokonca neexistujúcich územných plánov pretavovali do dĺžky povoľovacích procesov stavieb.

„Apríl 2024 znamená pre Slovensko novú éru územného plánovania. Celý proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie bude vedený prostredníctvom e-formulárov v informačnom systéme úradu,“ uviedla podpredsedníčka úradu Milota Sidorová.

Vďaka tomu podľa nej budú procesy rýchlejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie. Nový zákon uľahčí tiež vzájomnú komunikáciu všetkých subjektov v procese územného plánovania. „Kvalitné územné plánovanie je zároveň prvým krokom k zlepšeniu a zrýchleniu procesov v oblasti výstavby,“ očakáva.

Nosným pilierom reformy je elektronizácia v podobe informačného systému pre územné plánovanie a výstavbu – myUrbium. Jeho prvá časť, portál pre územné plánovanie, bude od 1. apríla slúžiť na komunikáciu účastníkov územného plánovania. Týka sa fyzických a dotknutých právnických osôb, orgánov územného plánovania, čiže obcí, miest a krajov, ako aj dotknutých orgánov verejnej správy a UUPV.

Úrady vytvorili e-formuláre pre rôzne životné situácie. Napríklad obstaranie územného plánu, získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo skúšky odbornej spôsobilosti na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. Pomôže ti aj s rozhodovaním o stavebnej uzávere či s výpisom zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

Zdroje: Facebook/Ministerstvo dopravy, SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá