Dobrovoľným príspevkom môžeš zachrániť život. Linka Nezábudka znova funguje.

  • Obnovená Linka dôvery Nezábudka len za tri mesiace prijala 986 hovorov od ľudí v núdzi
  • Do prevádzky bola opätovne uvedená v júli 2018 po 13 rokoch ticha, a to aj vďaka celonárodnej zbierke Dni nezábudiek
  • Práve tá sa dnes začala vo všetkých slovenských mestách, aby znova upozornila na dôležitosť stigmatizovaných tém
Linka Nezábudka
Linka Nezábudka
  • Obnovená Linka dôvery Nezábudka len za tri mesiace prijala 986 hovorov od ľudí v núdzi
  • Do prevádzky bola opätovne uvedená v júli 2018 po 13 rokoch ticha, a to aj vďaka celonárodnej zbierke Dni nezábudiek
  • Práve tá sa dnes začala vo všetkých slovenských mestách, aby znova upozornila na dôležitosť stigmatizovaných tém

Liga za duševné zdravie SR jej vyhlásením pravidelne nadväzuje na Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10.10. Slovákom navyše tento rok kladie na prvý pohľad banálnu otázku.

„Ako sa máš?“

Čísla z úvodu vysielajú jasný odkaz, že človeku často stačí, ak sa niekto zaujíma o to, ako sa cíti. Aj preto sa táto otázka stala hlavným mottom tohtoročnej kampane neziskového združenia Liga za duševné zdravie. „Ako sa máš?“ sa snaží upozorniť ľudí na dôležitosť rozhovoru a aktívneho počúvania druhých. Kampaň sa týka všetkých: tých, ktorí sa potrebujú vyrozprávať, aj tých, ktorí sa potrebujú pýtať. Zbierka Dni nezábudiek 2019 je jej priamou súčasťou.

„Od spustenia linky ku dňu 24. septembra 2019 bolo zaznamenaných 986 relevantných hovorov. 108 z nich sa týkalo rodinnej problematiky a 98 partnerskej a manželskej problematiky. 149 rozhovorov, ktoré odborníci na Linke dôvery Nezábudka vykonali, bolo na tému depresívnych stavov, 43 sa zaoberalo závislosťou a 28 sa týkalo problematiky samovrážd. Je zreteľné, že ľudia sa potrebujú rozprávať a potrebujú, aby ich niekto vypočul. V Lige preto apelujeme: pýtajme sa, ako sa máme a najmä počúvajme odpovede. Môžeme tak zachrániť mnohé životy,”hovorí Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

Nevyhnutný je preto úprimný záujem namiesto povrchných otázok a odpovedí. Je na mieste pripomenúť si, že v roku 2018 na Slovensku spáchalo samovraždu 533 ľudí vo veku 50 až 59 rokov, ale aj 4 deti do 14 rokov. Problémy s rovesníkmi, rôzne traumy, problémy v manželstve či v práci. To všetko zostáva často nevypovedané a vedie ľudí k tomu najhoršiemu. K samovražde. „Štatisticky jeden zo 4 ľudí prekoná duševnú chorobu. Ľudia sa k duševným chorobám nehlásia, rodina sa hanbí za duševne chorého,” hovorí MUDr. Peter Breier.

Mnoho ľudí sa tak stále radšej zverí cudzej osobe, pri ktorej majú pocit, že ich nebude súdiť, prípadne môže byť situácia taká akútna, že si bežný človek s ohrozeným nebude vedieť rady. Práve vtedy môže byť záchranou Linka dôvery Nezábudka. Stále ide o jedinú anonymnú bezplatnú linku fungujúcu nepretržite 24 hodín za asistencie vyškolených odborníkov. Peniaze zo zbierky Dni nezábudiek budú použité na jej ďalšiu prevádzku a skvalitnenie. Časť z týchto prostriedkov sa vráti späť do regiónov, kde budú použité na komunitné aktivity našich členských združení.

Ako môžete prispieť do zbierky Dni nezábudiek?

Zbierka sa dá podporiť tromi spôsobmi:

  • Prázdnou SMS v hodnote 2€ na číslo 833
  • Dobrovoľným príspevkom v uliciach počas zbierky Dni Nezábudiek 2. až 6. 10. 2019
  • Online na akosamas.sk
  • Vkladom do banky do 31.12.2019

Prima banka Slovensko, a.s.: SK093100 0000 0041 5004 1615

Poštová banka, a.s.: SK30 6500 0000 0000 2057 1089

O Lige za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie na Slovensku už 19 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Ten najhorší stav je nezáujem. Nezáujem verejnosti, ale aj inštitúcií o duševné zdravie, o ľudí, ktorí trpia duševnými problémami. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.

zdroj: Linka Nezábudka

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech