ESET — “Pozor! Ten­to vírus vám zme­ní PIN a poža­du­je výkup­né!”

Michal Sorkovský / 21. septembra 2015 / Business

V ESE­Te obja­vi­li prvé­ho troj­ské­ho koňa, kto­rý na mobil­nom zaria­de­ní mení PIN. Ide o typ škod­li­vé­ho kódu, kto­rý doká­že zablo­ko­vať mobil a násled­ne za jeho odblo­ko­va­nie pýta výkup­né 500 dolá­rov. Ten­to troj­ský kôň sa šíri cez rôz­ne neofi­ciál­ne apli­ká­cie, kto­ré slú­žia na poze­ra­nie por­no videí. 

 

LockerPIN sa šíri prostredníctvom neoficálnych obchodov s aplikáciami, warez fór a torrentov. ESET hovorí, že aplikácia, s ktorou prišiel do styku, vystupuje pod názvom Porn Droid a ponúka pozeranie porna. Po úspešnej inštalácií sa ale trojský kôň pokúsi získať administrátorské povolenia tak, že sa maskuje ako inštalácia záplaty. Následne oznámi užívateľovi, že za prezeranie a skrývanie pornografického materiálu na svojom mobile/tablete musí zaplatiť 500 dolárov. Trojský kôň pritom vystupuje v mene americkej FBI.

 

V prípade zariadení, ktoré nie sú chránené bezpečnostnou aplikáciou, neexistuje nijaký iný spôsob ako zmeniť PIN, než obnova továrenských nastavení. V takomto prípade ale človek prichádza o všetky údaje, ktoré mal vo svojom mobile či tablete uložené. Nepomôže ale ani zaplatiť požadovaných 500 dolárov, keďže ani samotní útočníci nebudú schopní zariadenie odblokovať, nakoľko sa PIN vždy mení na celkom náhodné číslo.

ESET ďalej hovorí, že väčšina (75%) infikovaných androidových smartfónov a tabletov sa nachádza v USA. „Je to súčasťou trendu. Tvorcovia androidového škodlivého kódu presúvajú svoju pozornosť z ruských a ukrajinských používateľov na Američanov, z ktorých môžu vyťažiť vyšší profit,“ hovorí Lukáš Štefanko, detekčný špecialista ESETu.

Dostačujúcou účinnou ochranou pred trojským koňom by malo byť používanie bezpečnostnej aplikácie, pravidelné zálohovanie údajov a taktiež sťahovanie aplikácií z certifikovaných obchodov.

 

zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)