ESET pri­chá­dza s novým pro­jek­tom IT BUS­TERS

Tomáš Kahn / 1. marca 2015 / Business

IT BUS­TERS je viac dielny pro­jekt Esetu, v kto­rom chce pood­ha­liť rúško tajom­stva admi­nis­trá­to­rov a zozná­miť vás tak bliž­šie s ich sve­tom.

Celý pro­jekt je roz­de­lený do 4 epi­zód, ktoré sa budú postupne odha­ľo­vať v tomto poradí.

  1. Admini a ich kobky — 1.3.
  2. Admini a “svet tam vonku” — 8.3.
  3. Admini a gas­tro-apo­ka­lypsa — 15.3.
  4. Admini na ocot — 22.3.

Ak aj vy pat­ríte medzi súťa­ži­vých ľudí, tak určite aj vás zaujme súťaž Admin Chal­lenge.

Na svete je 10 typov ľudí — tí, ktorí admi­novu výzvu príjmu a budú v hre o super ceny a tí, ktorí budú rad­šej ticho sedieť a hrať Soli­taire.” Hlav­nou výhrou súťaže je Xbox One a 5x krát licen­cia na ESET Family Secu­rity Pack.

Takže, ak chcete vyhrať, napíšte Ese­ťá­kom váš TOP mýtus o admi­noch.

Pridať komentár (0)