Ešte ako študenti zhotovili prototyp formuly, dnes partia šiestich spolužiakov úspešne podniká v oblasti výskumu a vývoja unikátnych technologických riešení pod značkou e-Sense Slovakia

  • Myšlienka tvoriť inovácie a založiť si vedecko-výskumnú firmu sa zrodila v mysli Andreja Špánika a jeho kolegov ešte v roku 2012. Zúčastnili sa na súťaži Formula student, teda medzinárodnom projekte, ktorý dáva študentom možnosť vyskúšať si ešte počas štúdia vybudovať vlastnú firmu, postaviť pretekárske auto a pretekať s najlepšími študentami zo sveta na najznámejších polygónoch po celej Európe. To ich nakoplo a o rok na to spoločne založili firmu e-Sense Slovakia. Vďaka skvelým a inovatívnym nápadom a húževnatej práci sa dnes môžu popýšiť množstvom úspešných projektov. Momentálne pracujú na autonómnych dronoch so špecifickým využitím v priemysle či tvorbe vlastných technologicky vyspelých produktov.
6
  • Myšlienka tvoriť inovácie a založiť si vedecko-výskumnú firmu sa zrodila v mysli Andreja Špánika a jeho kolegov ešte v roku 2012. Zúčastnili sa na súťaži Formula student, teda medzinárodnom projekte, ktorý dáva študentom možnosť vyskúšať si ešte počas štúdia vybudovať vlastnú firmu, postaviť pretekárske auto a pretekať s najlepšími študentami zo sveta na najznámejších polygónoch po celej Európe. To ich nakoplo a o rok na to spoločne založili firmu e-Sense Slovakia. Vďaka skvelým a inovatívnym nápadom a húževnatej práci sa dnes môžu popýšiť množstvom úspešných projektov. Momentálne pracujú na autonómnych dronoch so špecifickým využitím v priemysle či tvorbe vlastných technologicky vyspelých produktov.

Ahoj Andrej, svoj projekt si spolu so svojim tímom začínal ešte na študentskej súťaži štyri roky dozadu. Veril si, že vďaka vášmu prvému modelu pretekárskeho auta sa vám otvorí toľko možností?

Zdravím v mene celého tímu e-Sense Slovakia fanúšikov StartItup. e-Sense Slovakia, spoločnosť orientovanú na aplikovaný vývoj technologických riešení, sme zakladali pred takmer 4 rokmi ako šiesti spoluzakladatelia, spolužiaci z STU v Bratislave. Väčšinu z nás spojil projekt študentskej elektrickej formule, ktorý Peter (kolega a tiež spoluzakladateľ) založil a naštartoval  na našej univerzite SjF STU v Bratislave. 4 roky neustáleho vzdelávania sa, robenia chýb, nových skúseností a tisícok hodín tvrdej práce strávených v dielni s víziou, že my to dáme, nás stmelil. Každá evolúcia monopostu, postavili sme ich 3, vznikala s túžbou napredovať, zdokonaľovať sa a dokázať sebe aj svetu, že aj s obmedzeným budgetom no so správnymi ľuďmi na palube vieme konkurovať najlepším. Tak sa aj dialo. Verili sme v to najlepšie v nás, v potenciál ľudí a tímu, ktorí vedia obetovať a vzdať sa krátkodobých ľahko dosiahnuteľných odmien pre víziu budúcich veľkých výsledkov. S týmto nastavením mysle sa človek rodí a podobné univerzitné projekty sú skvelým nástrojom a inkubátorom pre vznik firiem akou je aj e-Sense Slovakia dnes.   

8

Zdroj: archív e-Sense

Vo vašom portfóliu je veľa zrealizovaných projektov z rôznych oblastí. Vysvetli nám jednoducho, ako funguje váš kreatívny proces?

Širokospektrálny záber je daný týmito faktormi: rozličná expertíza spoluzakladateľov, absencia jasnej a jednotnej vízie a definovaného focusu v začiatkoch podnikania, potreba trhu a dopyt zákazníkov, naše nadšenie a v začiatkoch tiež neskúsenosť s kvantifikáciou rizík.

Mentalitu inžiniera je potrebné neustále objavovať, pátrať a bádať, vylepšovať. Preto sme sa nechali najmä v začiatkoch podnikania „zlomiť“ na rôznorodé projekty. Rozhodovali sme sa ako inžinieri, nie ako podnikatelia, čo nás dohnalo aj do finančných ťažkostí. Tie sme našťastie prekonali a výsledkom je príručka vývoja a stanovenie si metodológie celkového vývojového procesu každého nového projektu, ktorý posudzujeme. Teda proces vývoja produktu podľa e-Sense Slovakia môžeme zhrnúť do týchto bodov, ktoré na seba nadväzujú.

Validačná fáza vstupov – prvotná diskusia. Súčasťou tohto procesu je posúdenie idey a vstupov zo strany klienta. Jedná sa väčšinou o neformálnu / priateľskú diskusiu, ktorej cieľom je pochopiť motiváciu zákazníka, vstupy, ktorými disponuje a hľadanie vzájomných synergií pre podporenie a akceleráciu potenciálnej spolupráce. Tiež uvedieme klienta do sveta RandD a oboznámime ho s našou firemnou filozofiou, spôsobom práce a pracovnými postupmi e-Sense Slovakia. Podpisujeme obojstrannú zmluvu o mlčanlivosti.

Feasibility study. V prípade, že sú splnené vyššie opísané podmienky a projekt je zaujímavý aj pre nás, realizátora projektu, postupujeme do fázy tvorby štúdie uskutočniteľnosti. Cieľom je stanovenie si projektovej roadmapy vývoja, určenie si milestone-ov, time frame a odmeňovanie, resp. fakturáciu za odvedenú práce. Priradený je projektový menežér, dedikovaný tím riešiteľov danej úlohy…

Prototypovanie – rev.1. V závislosti od projektu, jeho rozsahu a zamerania, je komplexná aj tretia etapa vývoja. Výsledkom tejto fázy je tvorba funkčných prototypov zariadení HW, prípadne SW riešení, ktoré slúžia na testovanie navrhnutej funkcionality v prevažne laboratórnych podmienkach.

Prototypovanie – rev.2. Po testovaní prvej revízie, prichádza na rad druhá etapa. Jej cieľom je optimalizovácia dizajnu, alebo funkcionality, vnášanie zmien do dizajnu modelu, či schém a následne ich validácia v prototype revízie č.2. Pri procese prototypovania použivame všetky moderné technológie od 3D CAD programov na tvorbu dizajnu alebo virtuálne testovanie produktov pod záťažou / namáhaním pomocou FEM analýz, cez CNC technológie alebo 3D printing.

Sériová výroba a testovanie. Pokiaľ je požiadavka na sériovú výrobu produktu prichádza na rad zber všetkých potrebných podkladov pre sériovú výrobu produktu. Súčasťou výroby je / malo by byť aj testovanie produktov / kontrola kvality /, či testovanie tejto kvality autoritami. Pre tieto účely vieme tiež poskytnúť aj testovacie stolice, tzv. fixtúry, prípadne manipulátory či prípravky, ktoré zjednodušujú operátorovi výrobu a zvyšujú tak kvality odvedenej práce.

Odovzdávka diela, záručný a pozáručný servis Ku každému výrobku patrí manuál, návod na použitie, servisné manuály a príručky ako aj servis.

banner_igor2

Zdroj: archív e-Sense

issuu_folio_6b

Zdroj: archív e-Sense

Musí byť náročné robiť projekt z jedného odvetvia a za pár mesiacov prejsť do druhého. Máte kritéria, podľa ktorých si vyberáte?

Portfólio našich projektov je skutočne široké, avšak odvetvie zostáva nezmenené. Strojárenstvo, materiálové inžinierstvo a elektrotechnika. Paralelne pracujeme na viacerých úlohách pre našich klientov a popri tom rozvíjame aj vlastné riešenia, respektíve produkty. Je to mentálne aj fyzicky náročné. Preto sa v roku 2017 rozrastie náš tím o nových kolegov, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme ☺ Klientské projekty a zákazky si vyberáme si podľa nasledovných kritérií: projekty, ktoré patria do skupiny nášho záujmu a expertízy, podpora synergických efektov s našim portfóliom firiem (Syker Engineering, Vráť ma!, Cryoo, Benjmain Button).

Tiež je dôležité ďalšie možné škálovanie a perspektíva rozvoja spolupráce s daným klientom a vzájomné sympatie, zdieľanie spoločných hodnôt a morálnych atribútov. Nebudeme predsa robiť niečo, čo nie je v súlade s Vašim presvedčením a čo robiť nakoniec ani nechcete…No a veľmi podstatné na záver, najmä aktuálne na Slovensku a to je platobná disciplína a schopnosť splácať svoje záväzky v stanovenom termíny a v dohodnutej výške!

Ako by si charakterizoval firmy, ktoré vás oslovujú? Sú to skôr mladé inovatívne firmy alebo zabehnuté firmy, ktoré chcú inovovať a nájsť niečo nové?

Prekvapilo nás, milo, aký enormný je v našom regióne dopyt po výskumno – vývojovej činnosti. Prichádzajú za nami ako malé, tak stredné firmy s rozličnými problémami a nápadmi. Obracajú sa na nás s dôverou o pomoc. U nás meníme ich sny a predstavy na skutočnosť ☺ Stále viac sa stretávame s technologickými startupmi, našimi zákazníkmi sú malé dizajnové štúdiá, dodávatelia pre automobilový priemysel, konštrukčné kancelárie, ale aj nadnárodné korporácie či súkromní investori alebo fyzické osoby. Prichádzajú za nami na základe referencie, alebo osobnej skúsenosti. Radi sa k nám vracajú a my robíme všetko preto, aby sme si ich dôveru udržali.

elhur

Zdroj: archív e-Sense

labak2

Zdroj: archív e-Sense

Začínali ste ako skoro každý úspešný startup v garáži. Aké boli vaše začiatky?

Moji kolegovia pojem startup veľmi nemusia a ja, tým, že viem porovnať, sa stále viac prikláňam k ich názoru, že e-Sense Slovakia startupom nikdy nebol. Začali sme ako konštrukčná kancelária nadšených a talentovaných inžinierov s veľkými víziami / každý tou svojou /, bez riadiacej štruktúry, vízie a koncepcie. Časom sme obrúsili hrany a každý si našiel svoje miesto v tejto mozaike zvanej e-Sense Slovakia. Prirozdene a nenásilne. Začiatky boli ťažké. Pravdou je, že sme začínali v garáži. Celý biznis sme financovali za svoje peniaze, mesiace bez výplat. Bez investora, donora, alebo rodičov. Pekne sami z nuly kladieme tehlu po tehle, kým nevybudujeme stabilné a perspektívne základy pre ďalší rozvoj firmy. Dodnes prevažnú časť príjmov investujeme do technológií, aby sme boli nezávislí a boli schopní in-house ponúknuť aj vďaka partnerom skutočne komplexný vývoj pokročilých produktov od A-Z.

Ktorý projekt bol ten zlomový, kedy sa z celkom neznámej firmy, stala firma, ktorú zákazníci sami oslovovali?

Núdzu o prácu sme nemali nikdy. Od začiatkov nám klopali na dvere rozliční ľudia. Bolo to tak azda kvôli formule, kde sme si vybudovali meno a kredit. Tento network nám významne pomohol v začiatkoch a ťažíme z neho dodnes… Preto sa aktívne podieľame na ďalšom rozvoji SGT Teamu a dávame im to, čo nám pri stavbe monopostov chýbalo. Kvalitné zázemie, skúsenosti a cenné rady. Kontinuita je nesmierne dôležitá a sme radi, že nadšenie pre tento projekt žije aj v ďalšej generácií študentov.

kancel3

Zdroj: archív e-Sense

Máte za sebou už štyri roky práce. Akú najväčšiu lekciu si sa za tieto roky naučil?

Tých pomyselných lekcii je na rozdávanie, no za tie najzásadnejšie považujeme tieto. Dôveruj, ale preveruj svojich klientov, partnerov a dodávateľov. Komunikuj, lebo správna komunikácia, možnosť prejaviť slobodne svoj názor a byť vypočutý a porozumený je základ k stabilnej a dlhodobej spolupráci. Validuj a vyhodnocuj – kľúčové pre rozvoj je vedieť správne zhodnotiť a vyhodnotiť informácie a vstupy, ideálne na základne merateľných veličín a dát. Procesy a metodológia sú nástrojom, zhmotnením know-how, ktoré uľahčuje a zefektívňuje prácu. Biznis musí zarábať a prerod Inžiniera v podnikateľa je nevyhnutnou súčasťou ako uspieť, zapýtať si za expertízu nie je hanbou, ale privilégiom! 

Firmu ste zakladali s cieľom podporiť inovatívne prostredie na Slovensku. Darí sa vám tento cieľ splniť?

Neviem, či vieme objektívne zhodnotiť skutočnosť, či sa nám to darí alebo nie. Nepoznali sme podnikateľské prostredie na Slovensku pred vznikom e-Sense Slovakia. Faktom je, že za roky nám prešli rukami viaceré parádne inovatívne projekty, ktoré obohatili nielen nás a našich klientov, ale aj širšiu skupinu ľudí a komunít. Tiež nás teší, že sme vzorom pre študentov nielen SjF STU a inšpirujeme ich k odvážnym rozhodnutiam ako napríklad zakladaniu spoločností podobných tej našej.

formy2_1brand

Zdroj: archív e-Sense

team1

Zdroj: archív e-Sense

V tíme ste samí chalani. Je naozaj tak málo dievčat na technických školách? Čím to je podľa teba spôsobené?

V tíme máme prvé dievča, Zuzku a spolupracujeme s viacerými externe. Či chceme, alebo nie, podnikanie je náročné povolanie a tak si prenášame prácu aj domov. Teda naše priateľky či manželky sú súčasťou e-Sense Slovakia, aj keď oficiálne s nami nespolupracujú. Platí však, že dievčat / žien študujúcich technické odbory je nedostatok a zrkadlí sa to aj na našej landing page-i ☺

Podpora zo strany štátu v oblasti vedy a výskumu je veľmi slabá, to nie je žiadna novinka. Keď však odhliadneme od toho, čo si myslíš, že by sme mali zmeniť, aby sa táto oblasť na Slovensku zmenila?

Nedávno sme absolvovali inšpiratívne interview, kde sa nás redaktor Lukáš veľa pýtal práve na presah štátu – školstva do praxe a disproporciu medzi požiadavkami trhu na absolventov a ich kvalifikáciou. Vtedy sme si uvedomili, že my už dnes suplujeme úlohu štátu. Dvere našej firmy sú otvorené všetkým fanúšikom a priaznivcom vedy a výskumu, hľadáme nové talenty a ponúkame príležitosti. Tiež pripravíme sem-tam nejaký workshop s atraktívnym obsahom (CNC obrábanie, postavte si svoj dron,…etc). Mladí ľudia dnes potrebujú vzory, inšpiráciu. Svet nestíha dobiehať technológie a ich rapídny vývoj. Dôsledkom sú legislatívne reštrikcie, zastaraný vzdelávací systém, napätie v spoločnosti. Štát by sa mal viac  angažovať v tvorbe kreatívneho prostredia, kde by mladí zanietení absolventi / doktorandi / ale aj podnikatelia zdieľali svoje skúsenosti, zážitky postrehy. Netreba na to mnoho, len stratégiu a chcenie niečo SKUTOČNE zmeniť…My však neteoretizujeme, my pracujeme a robíme veci tak, ako ich cítime a považujeme za potrebné ich aj spraviť.

workshop_foto4

Zdroj: archív e-Sense

Do akej miery by pomohlo zapojenie súkromných investorov?

Na Slovensku je urgentný nedostatok angel, pre-seed a seed investorov. Operujú tu fondy podporované EU peniazmi a grantami, alebo súkromní investori, ktorých je však ako šafranu. Vzdelanie a chuť objavovať, potrebu sa zlepšovať a napredovať si však za peniaze nikdy nekúpite. Ako som napísal vyššie, úspešní Slováci inšpirujú, idú príkladom. To je skvelý základ. Teraz je na rade štát už existujúce iniciatívy podporiť. Rolu privátnych investorov tu nevnímam ako kľúčovú a rozhodujúcu. Kapitál je však nevyhnutnou súčasťou budovania každej firmy a preto by bolo fajn na case-studies si vyskúšať, čo to znamená investovať a naopak mať firmy podporované zo zdrojov privátneho  investora.

Toľkými úspešnými projektami, ktoré ste vy urobili za štyri roky, sa niektoré firmy nemôžu pýšiť ani po desiatkach rokov práce. Ktorý z nich je tvoja srdcovka?

Ťažká otázka ☺ Stál som pri zrode Vráť ma! Spolu s dvoma kolegami sme to postavili na nohy a za dva roky získali 25 000 klientov. Potenciál v projekte je nesmierny… Avšak, mojou srdcovkou je Benjamin Button. S Benjamínom spravíme skutočnú dieru do sveta, som o tom presvedčený ☺

Je ešte o čom písať, preto verím, že bude príležitosť detailnejšie priblížiť naše projekty fanúšikom StartItUp. Ďakujeme za príležitosť a prajem v mene celého tímu e-Sense Slovakia všetkým čitateľom Krásne a pokojné Vianoce a veľa skutočných objavov v osobnom aj pracovnom živote v roku 2017!

zdroj titulnej foto: archív e-Sense

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech