Európska startup scéna: Fakty!

  • Zákonodarcovia, žurnalisti, výskumnici, ale aj samotný účastníci startupovej komunity vrátane business akcelerátorov a investorov sa často potýkajú s nedostatkom ucelenejších dát zameraných na Európsku scénu. Nová štúdia, pripravená v rámci iniciatívy Startup Europe Partnership (SEP), sa snaží priniesť trocha svetla a zozbierať ucelené a porovnateľné Európske dáta.
image_1416411225.jpeg
  • Zákonodarcovia, žurnalisti, výskumnici, ale aj samotný účastníci startupovej komunity vrátane business akcelerátorov a investorov sa často potýkajú s nedostatkom ucelenejších dát zameraných na Európsku scénu. Nová štúdia, pripravená v rámci iniciatívy Startup Europe Partnership (SEP), sa snaží priniesť trocha svetla a zozbierať ucelené a porovnateľné Európske dáta.

 

Globálny trh s venture kapitálom zaznamenal v posledných troch rokoch značný nárast významných (>$1m) investícii do Európskych startupov, ktorým sa tak otvára cesta k expanzií na svetové trhy a líderstvu vo svojich často úzko špecializovaných segmentoch. Podrobnejšia štatistika dokazujúca tento trend nebola doposiaľ dostupná, prípadne len v neucelenej alebo neštrukturovanej forme. 

Priebežné výsledky štúdie vypracovane firmou PEDAL Consulting (SK) a Talianskou spoločnosťou Ud’Anet pre iniciatívu Startup Europe Partnership, dokazujú tento trend. Štúdia sa zameriava primárne na takzvané ‘Scaleups’, čo je označenie pre skupinu startupov, ktoré boli schopné prelomiť “early-stage barrier’’, majú potenciál presadiť sa na globálnom trhu a prispieť k tvorbe pracovných miest v Európe. 

Medzi hlavné otázky, na ktoré sa snaží štúdia odpovedať patria:

• Koľko takýchto scaleupov je v Európe?
• V akých krajinách sa nachádzajú / vznikajú?
• V akom sektore scaleupy najčastejšie pôsobia?
• Koľko IPO a M&A sa uskutočnilo za posledné 3 roky?
• Investori z ktorých krajín boli najaktívnejší v akvizíciách?
• Koľko kapitálu bolo investovaného / ‘’raisnutého’‘
• Existujú pozorovateľné špecifiká jednotlivých krajín?

 

 

Priebežné výstupy štúdie, ktoré často potvrdzujú očakávaný trend:

• Najviac scalupov sa rozvíja vo Veľkej Britanií, ktorá je nasledovaná Nemeckom.
• Dve Anglický hovoriace krajiny sú domovom skoro 1/3 Európskych scaleupov
• Bolo identifikovaných vyše 1500 aktívnych investorov, pričom minimálne 341 investovalo do dvoch a viacej scaleupov.  Najaktívnejšími investormi boli Index Ventures a High-Tech Grundefonds
• Investori zo Spojených Štátov sa podieľali takmer na polovici akvizícií Europských scaleupov, kde hodnota obchodu presiahla $15m
• Už v prvom polroku 2014 bolo identifikované rovnaké množstvo exitov ako v celom roku 2013. Z odstupom najčastejšie boli predmetom akvizície firmy udomácnené vo Veľkej Britanií.
• Najviac firiem patrí pod segment softvérové riešenia (17%), nasleduje E-commerce (14%) a Mobile (10%)

Vyššie spomínané priebežné závery vyplývajú z reprezentatívnej vzorky, ktorá bola analyzovaná počas prvých piatich mesiacov projektu. Vzorka obsahuje viac ako 1000 ICT scalelupov, ktoré získali v posledných rokoch značný funding a viac ako 200 akvizícií (prípadne IPO). Rozsiahlejšia analýza bude publikovaná na konci projektu v roku 2015.

Podľa hlavného koordinátora iniciatívy Startup Europe Partnership (SEP) Alberta Onettiho by ‘’Startupy a scalupy mali byť v centre pozornosti EU politiky. Na to aby sme mohli navrhnúť konkrétne kroky a stratégie však potrebujeme porovnateľné a ucelené dáta o Európskej scéne, ktoré zatiaľ chýbajú. Iniciatíva Startup Europe Partnership sa v spolupráci s PEDAL Consulting a spoločnosťou Ud’Anet snaží vyplniť tuto medzeru. Napriek tomu že výsledky sú len priebežne, poskytujú zaujímavý pohľad na vývoj v Európe so zameraním na scaleupy, ktoré majú šancu stať sa rešpektovanými firmami v globálnom merítku’‘.

Prvotné výsledky tejto štúdie nájdete tu.

 

Zdroj: pedal-consulting.eu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech