Európsky parlament rozhodol, Parížska dohoda je právne záväzná

  • Klimatické zmeny sú momentálne asi jednou z najdiskutovanejších tém na svete. A to z dôvodu rozhodnutia prezidenta USA o odstúpení od tejto dohody, a taktiež z dôvodu aktuálnosti a závažností problémov, ktoré môžu nastať, ak sa tvorba skleníkových plynov nezníži. Preto sa Európska komisia rozhodla pre rázny krok, ktorým sa sprísni a zabezpečí dodržiavanie podmienok stanovených v najvýznamnejšej dohode v rámci klimatických zmien.
aaaaaaaaaaa
environ-links.com/emaze.com
  • Klimatické zmeny sú momentálne asi jednou z najdiskutovanejších tém na svete. A to z dôvodu rozhodnutia prezidenta USA o odstúpení od tejto dohody, a taktiež z dôvodu aktuálnosti a závažností problémov, ktoré môžu nastať, ak sa tvorba skleníkových plynov nezníži. Preto sa Európska komisia rozhodla pre rázny krok, ktorým sa sprísni a zabezpečí dodržiavanie podmienok stanovených v najvýznamnejšej dohode v rámci klimatických zmien.

Asi najväčšou námietkou, s ktorou sa stretáva Parížska dohoda – správna alebo nesprávna – je, že v krajinách, ktoré nesplnia svoje ciele a povinnosti pokiaľ ide o skleníkové plyny (GHG), neexistuje žiadna sankcia alebo trest. Ako odpoveď na rozhodnutie USA odstúpiť od tejto dohody, Európsky parlament hlasoval jednoduchou väčšinou (51% hlasov) za to, aby sa cieľ znižovania emisii stal v členských štátoch EÚ právne záväzný.

Konečný pomer hlasov bol 534 za a 88 proti. Cieľom dohody je do roku 2030 dosiahnuť úroveň skleníkových plynov aspoň 40 % pod úroveň plynov z roku 1990, čo je naozaj ambiciózny no nie nereálny cieľ.

EÚ, aj keď je ohľaduplná k nízko uhlíkovej jadrovej energii, odsúva uhlie na druhú koľaj na úkor veternej a solárnej energie naozaj pozoruhodným tempom. Niekoľko členských štátov ako napr. Francúzsko a Spojene Kráľovstvo prisľúbili, že v nasledujúcom desaťročí úplne odstavia všetky svoje uhoľné elektrárne.

Schválené opatrenie tiež zabezpečí, že členským štátom s nižším príjmom bude poskytnutá ekonomická pomoc, ktorá im pomôže dosiahnuť a zabezpečiť nízko uhlíkové hospodárstvo a infraštruktúru. Podobná myšlienka sa šíri v Zelenom klimatickom fonde, ktorý bol iniciátorom Parížskej dohody, v ktorom sa žiada, aby bohaté krajiny darovali finančné prostriedky chudobnejším krajinám z rovnakého dôvodu.

Ako celok je EÚ tretím najväčším producentom skleníkových plynov na svete, čiže snaha a zmena správania v tejto oblasti je naozaj veľmi významným činom v svetovom úsilí o obmedzenie antropogénnej zmeny klímy.

Právne predpisy ešte musia schváliť jednotlivé vlády členských štátov, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Napriek tomu je konsenzus, ktorý je nevyhnutný pre začatie právnych úkonov v tejto oblasti,  dobrým signálom pre budúcnosť.

„Odmietnutie Parížskej zmluvy zo strany USA spôsobí to, aby sa celý svet ešte viac zjednotil v boji proti klimatickým zmenám“, povedal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Je dôležité podotknúť, že táto dohoda nie je len o zmenách klímy, ale je to aj symbol globálnej spolupráce počas nárastu nacionalizmu vo svete.

Podpora dohody a informovanie verejnosti o jej náležitostiach a aspektoch pravdepodobne nikdy nebola väčšia. Rozhodnutie Trumpa bola rana pod pás, no na druhej strane to poslúžilo ako zvýšenie motivácie pre ostatných, ktorí chcú spoločne pracovať a usilovať sa o to, aby svojím vnúčatám zanechali lepší svet.

Multilateralizmus naberá škálu nových a nevídaných foriem. Bilaterálna koalícia štátov, podnikov, starostov a magnátov v USA nielen že prisľúbila spoluprácu s celým svetom, ale taktiež aktívne darovali veľké množstvo peňazí pre rôzne fondy týkajúce sa klímy a investícií do obnoviteľných zdrojov energie na svojom území. Najpôsobivejšie je, že už podpísali aj vlastné klimatické dohody s cudzími štátmi. Najvýraznejšie v Kalifornii, ktorá uzavrela dohodu s Čínou a Nemeckom s cieľom znížiť uhlíkové stopy a vyvíjať špičkové technológie s nízkou spotrebou energie.

zdroj foto: shutterstock.com

Medzitým novozvolený francúzsky prezident ponúkol americkým klimatickým vedcom štvorročné granty, ak prídu študovať do krajiny. Európski politici spoločne povedali Bielemu domu, že Parížsku zmluvu nie je možné pozmeniť, na rozdiel od Trumpovho rozhodnutia.

Je čoraz viac jasné, že izolovaná od globálnej klimatickej „scény“ nie je USA, ale Trumpova administratíva. Hlasovanie Európskej Komisie je len ďalším z príkladov, že klimatické zmeny sú globálnym problémom a stále viac sa to dostáva do povedomia ľudí a štátov, ktorí sú ochotní proti tejto skutočnosti bojovať.

 

zdroj: iflscience.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech