Ako efektívne nadväzovať vzťahy (workshop Košice)

1604920_1009602879118644_6750408482588172143_n
Popis udalosti

Ako urobiť dobrý prvý dojem a začať budovať vzťah s druhou osobou, či už je to potenciálny biznis partner, klient alebo priateľ?
Príďte si s nami zatrénovať schopnosti, ktoré vám pomôžu budovať kvalitné, rovnocenné a na spoluprácu zamerané vzťahy.

Čomu sa budeme na workshope venovať:

• Ako sa pripraviť na stretnutie (zvládanie stresu; príprava hlasu; vnútorné nastavenie na stretnutie)
• Ako nadviazať prvý kontakt (očný kontakt; neverbálny a verbálny pozdrav; podanie rúk; tipy čo robiť, keď v spoločnosti nikoho nepoznám)
• Ako vybudovať vzájomnú dôveru a záujem (všímavosť; zlaďovanie sa; ako dodať druhémupocit komfortu; pritakávanie a vyjadrovanie porozumenia tomu, čo druhý hovorí; aktívne počúvanie; zladenie sa s hlasom; používanie súhlasu)
• Ako viesť rozhovor (sledovanie neverbálnej komunikácie; sledovanie zmien stavu druhého; otázky; reciprocita a záujem; používanie hlasu; ja­výroky)
• Ako zvládať, keď niečo nejde tak, ako by malo (ako vyjadriť zaznamenaný nesúlad; ako vyjadriť nesúhlas; ako slušne ukončiť rozhovor; ako zmeniť tému; ako zastaviť monológ)

Kde môžete nadobudnuté schopnosti využiť:
• pri networkingu
• na obchodných stretnutiach
• na pohovoroch
• pri rokovaniach
• pri nadväzovaní nových priateľstiev

CENA: 40 Eur
REGISTRÁCIA: http://www.otvorenahra.sk/ako-efektivne-nadvazovat-vztahy/

Lektori projektu Otvorená Hra (www.otvorenahra.sk):

Mgr.art. Lucia Hurajová ArtD.
“Ako profesionálna herečka sa venujem práci s psychikou, ale aj s rečou tela, zvládaniu techniky hlasu a reči na dennej báze. Zároveň pracujem v prostredí, kde sa komunikácia a jej dokonalé ovládanie priamo spájaju s úspechom v povolaní. Rozhodla som sa preto sprostredkovať vám nadobudnuté skúsenosti a pomôcť vám objaviť nové možnosti v oblasti nadväzovania vzťahov, ktoré si nevyhnutne vytvárame tak v súkromnom, ako i osobnom živote.”

Mgr. Martin Čajko
“Vo svojej praxi sa venujem tréningu efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, práci s emóciami a párovému poradenstvu. Život vnímam ako neustály pohyb vpred a nie úzkostnú stagnáciu. Preto je mojím životným poslaním osobnostný rozvoj a pomoc druhým. Spolu s Mišom sme autormi vzdelávacieho portálu www.otvorenahra.sk.

Mgr. Michal Šoltés
“Venujem sa tréningu efektívnej komunikácie, ovplyvňovania a obrany proti manipulácii. Zvládnutie psychiky a komunikácie je podľa mňa jednou z najväčších výziev, s ktorou sa vo svojich životoch stretávame. Významne ovplyvňuje náš úspech aj šťastie v mnohých oblastiach. Preto je mojím životným poslaním neustály rast a skúšanie nových možností, tak aby som mohol svojimi poznatkami a skúsenosťami pomôcť čo najviac ľuďom.”

KDE: co-Šicke, Hlavná 93, Košice, Slovensko
KEDY: 16.4.2016 od 10:00 do 15:30
CENA: 40 Eur
REGISTRÁCIA: http://www.otvorenahra.sk/ako-efektivne-nadvazovat-vztahy/