Asertívna komunikácia v každodennom živote [Otvorená Hra]

22467539_1543139562431637_3087428753082290915_o
Popis udalosti

1. Neviete vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste neskončili v konflikte?

2. Neviete povedať svoje potreby tak, aby boli vypočuté?

Asertivita je rovnocenný postoj k sebe a k druhým. Tento postoj umožňuje a podporuje spoluprácu, čím vytvára priateľskú atmosféru a posilňuje medziľudské vzťahy.

Nenaučíme vás, ako si presadiť názor na úkor druhých, ani ako druhých presviedčať, či manipulovať.

Naučíme vás, ako hľadať cestu k spolupráci a budovaniu na dôvere postavených vzťahov.

Zameriame sa na prácu s vlastnými zámermi. Ukážeme si, kedy máte nad svojím zámerom kontrolu a kedy vás váš zámer tiahne k manipulácii a presviedčaniu.

Otestujete si svoju dôveru v druhých ľudí a zistíte, či vás pri komunikácii motivuje strach. Na záver si zatrénujeme spôsoby vyjadrovania, ktoré vám umožnia vyjadriť svoj názor tak, aby bol prijatý a zároveň ste neskončili v konflikte.

Cieľom workshopu je, aby sa účastníci naučili prejaviť svoj názor konštruktívnym a rovnocenným spôsobom, bez zbytočnej manipulácie a agresivity.

Po workshope budete vedieť:

– ako rozpoznať manipulatívnu a nerovnocennú komunikáciu,
– ako komunikovať s druhými rovnocenne a s rešpektom,
– ako budovať rovnocenné, na spoluprácu zamerané vzťahy,
– ako komunikovať úprimne a otvorene o svojich potrebách
– ako zmeniť konflikt na spoluprácu.

Workshop pozostáva z dvoch blokov:

1. BLOK (2 hod.)
Cieľ: Porozumieť, kedy je komunikácia rovnocenná

Zameriame sa na:
– Vytvorenie citlivosti a definíci na rovnocennú a nerovnocennú komunikáciu

2. BLOK (4 hod.)
Cieľ: Naučiť sa komunikovať svoje prežívanie úprimne a asertívne, bez manipulácie

Zameriame sa na:
– Prácu s vnútorným nastavením
– Tvorbu zámerov v komunikácii
– Asertívne (autentické) techniky ako vyjadriť svoj názor a neskončiť pri tom v konflikte

Pre koho je workshop určený:
– pre lídrov, manažérov, teamlídrov, vedúcich pracovníkov
– pre tých, ktorí chcú mať s kolegami priateľské vzťahy založené na spolupráci

Workshop je vedený formou praktických cvičení a aktivít.

Cena: 175 €

Cena zahŕňa:

– manuál
– občerstvenie
– 1 hodinový individuálny tréning