Efektívne vyjednávanie a ovplyvňovanie

vyjednavanie
Popis udalosti

Chcete sa zúčastniť workshopu?
Napíšte email na [email protected]!
POZOR! Max 12 ľudí, a preto neváhajte, a registrujte sa :)

KAŽDÝ vyjednáva. Veľa ľudí si nie je vedomých toho, že vstupujú do vyjednávacieho procesu, a preto často skončia v tomto procese horšie. Obzvlášť ak vyjednávajú s niekým, kto rozumie a ovláda koncept a techniky efektívneho vyjednávania. Väčšina sa spolieha iba na svoj inštinkt počas vyjednávania a tým seba, ako aj svoju organizáciu, oberá o príležitosť dosiahnuť čo najlepšie výsledky vyjednávania.

Tento tréning má účastníkom pomôcť objaviť a praktizovať osvedčený koncept a techniky vyjednávania výhra-výhra. Pomôže účastníkom uvedomiť si svoj preferovaný štýl vyjednávania súčasne so silnými a slabými stránkam, zlepšiť si zručnosti v komunikácii s ľuďmi a osvojiť si schopnosti dobrého vyjednávača.

Tréning bude vedený zaujímavými a zážitkovými technikami, vrátane použitia kamery.

————————–————————–————————–——–

Ciele kurzu:

Na konci kurzu budú účastníci schopní:

– uvedomiť si fázy vyjednávacieho procesu a prispôsobiť svoje správanie týmto fázam

– uvedomiť si a uplatniť poznatky o vyjednávacích technikách

– získať čo najlepšie výsledky pri vyjednávaní a pritom udržať a zlepšiť vzťahy s obchodnými partnermi

– uvedomiť si a použiť svoje vyjednávacie zručnosti

————————–————————–————————–——–

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

Každý, kto má záujem zlepšiť svoje vyjednávacie schopnosti.

Minimálny počet účastníkov 6, maximálny 12.

Dĺžka kurzu

1 deň, od 9,00 – 12,00 a od 13,00 – 16,00 hod.

————————–————————–————————–——–

Lektor:

Mária Ház – po skončení Vysokej školy ekonomickej v Bratislava pracovala vo VSŽ a.s. neskôr v U.S. Steel Košice, s.r.o., v rôznych finančných pozíciách, naposledy ako generálna manažérka pre Treasury.

V roku 1993 bola vybratá ako vedúca trénerka v programe Tréning trénerov organizovanom Britskou radou a financovanom Know How fondom. V roku 1995 po roku a pol prípravy vo Veľkej Británii a na Slovensku získala certifikát v tréningu a rozvoji od Inštitútu personalistiky a rozvoja z Veľkej Británie (ITD) a v roku 1999 „International certificate in Training, Learning and Development„ z Thames Valley University London.

V oblasti tréningov sa špecializuje na manažérske zručnosti, a to hlavne na interpersonálne zručnosti, vodcovstvo, vedenie tímov, ovplyvňovanie, vyjednávanie ako aj výcvik finančného manažmentu. Je zároveň koučom a mentorom.
Tréningy vykonáva od roku 1994.

Je zakladateľkou a riaditeľkou neziskovej organizácie PROACTIVA, n.o.