Growth Mindset

unnamed
Popis udalosti

Workshop je zameraný na podporu športového a osobnostného rastu mladých športovcov. Je určený športovým trénerom a rodičom mladých športovcov. Rastové nastavenie mysle (growth mindset) je dôležitým predpokladom dlhodobého rozvoja detí v športe. Na workshope si ukážeme, čo to growth mindset je, aké sú jeho zdroje a ako ovplyvňuje správanie a prežívanie dieťaťa. Zameriame sa aj na spôsoby, ako podporovať športovú výkonnosť a rozvoj osobnosti mladých športovcov. Účastníci sa zoznámia s metódami a technikami, ako efektívne viesť jednotlivcov aj tímy a ako čeliť rôznym výzvam pri práci s nimi.

Obsahom workshopu je:

  • Čo je growth mindset
  • Ako pomáhať pri športovom a osobnostnom raste
  • Ako môžu tréneri a rodičia podporovať growth mindset u mladých športovcov
  • Hlbší pohľad do mysle mladého športovca
  • Spôsoby a techniky efektívneho vedenia jednotlivcov a tímov
  • Komunikácia podporujúca rastové nastavenie mysle
  • Riešenie problematických situácií pri vedení mladých športovcov

Workshop sa uskutoční v stredu 11.4.2018 v budove Agroinštitútu v Nitre od 9:00 do 17:00 hod. Maximálny počet účastníkov je 15. Cena workshopu je 89€. Workshop bude viesť Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC.

Tešíme sa na stretnutie.