Pohovory koučingovou metódou

Popis udalosti

Výber správnej osoby do Vašej spoločnosti je kľúčový. Ak máte vybudovaný dobrý tím ľudí, ktorí sú stotožnení s Vašou filozofiou, spoločnosť napreduje a rozvíja sa. Fluktuácia a časté zaškoľovanie je neefektívne, zaťažujúce a demotivujúce.

Skúsenosti s využívaním koučingového prístupu pri výbere nových ľudí sú nadštandardné. Koučing rýchlo otvára druhého človeka (zo skúseností už v úvode pohovoru), odhaľuje jeho zámery, sny a ciele. Kandidáta sa pýtate inak, spôsobom, na ktorý nie je zvyknutý. Koučing používa otvorené otázky, ktoré sú bez sugescie a navádzania. Ak sa pýtate týmto spôsobom, kandidát Vám častokrát odpovie tak, ako by ste nepredpokladali. Necháte ho premýšľať a uvažovať. Zároveň touto formou o neho prejavujete záujem, čím sa medzi Vami prehlbuje dôvera.

Pri koučingovom prístupe máte istotu, že kandidát sa nepripraví na Vaše otázky a nebude pôsobiť tak, ako to chcete počuť. Vy vždy reflektujete na informácie, ktoré Vám práve hovorí. Spôsobíte, že ukáže svoje autentické ja. Zároveň sa viete dostať do hĺbky a objaviť jeho talenty, ako aj slabiny.

Kandidát tým, že sa o neho zaujímate, ani nepostrehne, že Vám odhalil svoju skutočnú podstatu.

Obsah kurzu:
– podstata koučingového prístupu
– aktívne počúvanie
– kladenie otvorených otázok
– spôsob kladenia otázok, načasovanie
– reflektovanie na kandidáta
– odhalenie talentov, motívov, slabín kandidáta
– praktické tréningy počas kurzu

Cena: 220 € s DPH
Kurz sa bude konať dňa 11.10.2019 v čase od 8.00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch spoločnosti Power Coaching, Mierová 56, Bratislava-Ružinov
Prihlásenie: priamo cez web alebo [email protected], 0948 168 011.

Tešíme sa na Vás!