Spaceman Championship – Official registration launch

12742175_1035111206531068_3665652056247081523_n
Popis udalosti

Registrácia:

https://docs.google.com/forms/d/1ki3gKGhUzoHhaZDyhK2TRviyb30s0Dt8VsV-J07WbI4/viewform?c=0&w=1

 

SK:
Zaujímajú vás detaily a pravidlá disciplín na Spaceman Championship? Pridajte sa na tento event v Bratislave, ktorým oficiálne spustíme registráciu. Dvere sú otvorené, kým nenaplníme kapacitné limity. Pre zvyšok sveta budeme streamovať video.

Buďte medzi prvými, ktorí si vyskúšajú naše disciplíny a simulácie. Buď Spaceman! #spcmn

Spaceman Championship je súťaž v extrémnych podmienkach založená na testovaní mentálnych a fyzických schopností. Ak uspejete v kvalifikačných online testoch, zažijete dobrodružný pretek a astronautský výcvik. Len 10% najlepších kandidátov sa dostane do ďalšej etapy.

Prihláste sa na odber noviniek cez email na www.spcmn.org.

Pošlite email na [email protected], alebo FB správu s vašim celým menom, aby sme vám rezervovali miesto na podujatí. Vašu rezerváciu potvrdíme, pokiaľ budeme v rámci kapacity (200 ľudí). Budeme vás priebežne informovať o naplnení kapacity.

Ďakujeme a tešíme sa na vás – Spaceman kandidáti a fanúšikovia.

Team Spaceman Organization

————————–————————–————————–——–
EN:
Are you interested in Spaceman Championship details and rules of the challenges? Join this event for the official launch of registration in Bratislava, doors are open till we reach capacity limits. We will stream live video for the rest of the world.

Be the first to try some of our challenges and simulations.
Be a Spaceman! #spcmn

Spaceman Championship is an extreme competition based on mental and physical skills. You will have to pass online qualification, adventurous race and astronaut training. Only the best 10% of candidates will get through each stage.

Subscribe at www.spcmn.org to get updates.

Send an email to [email protected] or FB message with your full name to book a seat at the launch event. We will confirm your reservation, if we are within the capacity limit (200 people). We will post updates about available capacity.

Thank you and looking forward to see you – Spaceman candidates and supporters.

Team of Spaceman Organization