Face­bo­ok video­ho­vo­ry ofi­ciál­ne dora­zi­li aj na Slo­ven­sko!

Martin Kráľ / 20. mája 2015 / Business

Pred nece­lým mesia­com spus­til Face­bo­ok vo svo­jom Mes­sen­ge­ri video­ho­vo­ry. Medzi 18-timi pod­po­ro­va­ný­mi kra­ji­na­mi ale nebo­la Slo­ven­ská repub­li­ka. To sa dneš­kom mení. 

 

V chate u každej osoby nájdete v pravom hornom rohu ikonku telefónu pre bežný hovor a ikonku kamery pre videohovor. Ak sú ikonky aktívne (Modré), môžete ihneď volať. Videohovory fungujú aj medzi rôznymi platformami.

Videohovor sme vyskúšali a všetko beží ako má. No jedna vec nás dosť zarazila, 20-minútový hovor vyčerpal batériu iPhonu 6 cca o 18%. Tak teda Slovensko, pome do toho! Napíšte do diskusie vaše postrehy a pocity, a či 18% to zožralo aj u vás. :)

 

zdroj: tnw, mipad

Pridať komentár (0)