Face­bo­ok vyví­ja vzde­lá­va­cí soft­vér, kto­rý bude ško­lám ponú­kať zadar­mo

Alexandra Dulaková / 8. septembra 2015 / Lifehacking

Mark Zuc­ker­berg sa vôbec neta­jí tým, ako rád inves­tu­je do sľub­ný­ch vzde­lá­va­cí­ch pro­jek­tov. Keď ho jeho žena Pri­scil­la upo­zor­ni­la na zau­jí­ma­vý spô­sob výuč­by jed­nej ame­ric­kej ško­ly, nevá­hal a nad­via­zal s ňou spo­lu­prá­cu. Jej výsled­kom je soft­vér onli­ne výuč­by, kto­rý je Mark odhod­la­ný veno­vať verej­ným ško­lám zadar­mo.

 

Spolupráca vznikla, keď sa Markova manželka vydala na prehliadku Summit Public School, verejnej školy, ktorá ponúka netradičnú formu vzdelávania a posiela svojich absolventov na prestížne vysoké školy. Práve úspech ich metód Priscillu oslovil a rozhodla sa spolu s Markom nadviazať spoluprácu. Lenže Summit Public School nechceli dotáciu – ich CEO Dianne Tavenner ho radšej požiadala o spoluprácu na vývoji výučbového softvéru. A Mark súhlasil.

 

V čom spočíva výnimočnosť tejto školy?

Napríklad v širokom využití vymožeností internetu a vštepovanej samostatnosti, keďže učivo a zadania úloh riešia žiaci často sami cez internet. Žiaci sú vedení k tomu, aby si vedeli prácu zorganizovať sami a vedeli ju aj sami načas odovzdať, poprípade si ju sami naštudovať. Na internete majú vďaka online sylabom o celom učive prehľad a keď prídu do školy, namiesto únavného opakovania sa venujú učivu prakticky. Využívajú ho pri riešení problémov z reálneho života, ktoré sú pre žiakov a ich učivo relevantne upravené. Učiteľ im predstaví problém, príklad, kauzu, či projekt, a žiaci ju v spoločných tímoch riešia. V škole poznajú lektori žiakov osobne, a tak ich popri samostatnosti a manažovaniu svojich povinností učia aj efektívnej tímovej práci a vedia presne odhadnúť, na čo sa pri individuálnych študentoch sústrediť.

 

 

Takíto študenti sa väčšinou úspešne hlásia na vysoké školy a univerzity, na ktorých dosahujú výsledky až dva krát také dobré ako žiaci z bežných škôl. Nečudo, že sa Markovi táto myšlienka pozdávala. Koľko šikovných zamestnancov by mohol z podobnej spolupráce získať! Rozhodol sa teda s tímom svojich internetových inžinierov zapracovať na celkom novom online softvéri výučby, ktorým by sa študenti mohli riadiť. Ten predošlý od Summitu mal svoje nedostatky, no dnes je vylepšený a pripravený aj na to, aby ho odskúšali ostatné verejné školy. Cieľom je, aby sa podobný systém stal dostupným pre žiakov všetkých škôl v USA a práve preto ju Facebook ponúka zadarmo.

 

Takto nejako by softvér pre študentov mal vyzerať 

 

Ďalším dôvodom tejto jednoduchej dostupnosti je, že nie všetky školy sa do podobného experimentu budú hrnúť, a preto je fajn ich od začiatku motivovať nízkymi nákladmi. Predsa len, systém si vyžaduje nielen kompetenciu učiteľov so žiakmi kreatívne a úzko spolupracovať, ale aj vôľu a ochotu študentov, pracovať na veciach individuálne a snažiť sa učiť sám pre seba. To je, bohužiaľ, niečo, čo tínedžeri preukazujú len zriedka, keďže školu často považujú za útrapu a "stratu času". Uvidíme, možno nás výsledky projektu prekvapia a možno práve podobný systém vzbudí v násťročných deťoch chuť učiť sa a vzdelávať.      

 

Zdroj: Business Insider

Pridať komentár (0)