Francúzi menia svet k lepšiemu. V zákaze plytvania potravinami chcú posúriť aj Slovensko

  • Boj s množstvom odpadu, ktorý denne produkujeme, treba posúriť
  • Štatistiky sú totižto alarmujúce, a preto nezostáva nič iné, len nasledovať tých najväčších hráčov
  • Francúzsko je v ekológii odborníkom a dokazuje to každým svojím krokom
DocbPhYUYAA6Hj9
Tarifsmedias
  • Boj s množstvom odpadu, ktorý denne produkujeme, treba posúriť
  • Štatistiky sú totižto alarmujúce, a preto nezostáva nič iné, len nasledovať tých najväčších hráčov
  • Francúzsko je v ekológii odborníkom a dokazuje to každým svojím krokom

Pamätáš si ešte náš článok o tom, ako chce byť Slovensko viac eko a vďaka Stra­té­gii en­vi­ron­men­tál­nej po­li­tiky Slo­ven­skej re­pub­liky do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu?

Slo­ven­sko do roku 2030 ob­me­dzí pro­duk­ciu po­tra­vi­no­vého od­padu. Re­štau­rá­cie a su­per­mar­kety budú po­vinné po­tra­viny ďa­lej vy­užiť, napr. da­ro­vať cha­rite ne­zá­vadné po­tra­viny. Ak už nie sú po­tra­viny vhodné na kon­zu­má­ciu, budú ich môcť kom­pos­to­vať, či ener­ge­ticky alebo inak zhod­no­tiť. Po­dobne ako v iných kra­ji­nách EÚ, bude umož­nené pre­dá­vať ta­kéto po­tra­viny v oso­bit­ných za­ria­de­niach,“ píše sa v správe. Je však krajina, ktorá chce alarmujúcu situáciu s potravinovým odpadom riešiť už teraz.

Francúzsko ide svetu v zavádzaní ekologických noviniek príkladom. Stalo sa úplne prvou krajinou sveta, ktorá už onedlho zakáže plastový riad (viac si prečítaš TU) a svojím konaním inšpiruje mnohých ďalších.

Dnes však portál Euractiv informoval o ďalšej dôležitej novinke z dielne krajiny galského kohúta. Európa má na stole petíciu za európsku smernicu, ktorá sa postará o to, aby sa v rámci EÚ menej plytvalo jedlom. 1,3 miliardy ton vyhodených potravín európskych domácností a reštaurácií totiž tvorí až tretinu potravinových produktov na celom svete, ktoré vychádzajú nazmar.

Smernicou chce Francúzsko presadiť práve Slovenskom spomínané darovanie potravín čo najskôr a na svojej petícii má už dnes 1,2 milióny podpisov.

V krajine na západnej Európy zákon ukladá supermarketom s predajnou plochou väčšou ako 400 metrov štvorcových povinnosť uzatvoriť partnerstvo so špecializovaným združením, ktoré prebytky daruje ľuďom v núdzi a zároveň supermarketom zakazuje vyhadzovať či ničiť potraviny, ktoré je ešte možné konzumovať.

Supermarkety si tak prilepšia o znížené dane. Pri každom zistenom prípade im totižto hrozí pokuta vo výške 3 750 eur, píše Euractiv. O túto tému sa vďaka akčnému Francúzsku začalo zaujímať množstvo európskych krajín.

Zdroj: euractiv.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech