Free app­ka, kto­rá ti umož­ní posie­lať ľubo­voľ­ne veľ­ké súbo­ry cez tvoj smartp­ho­ne

Ľudovít Nastišin / 1. apríla 2015 / Business

Zdie­ľa­nie obráz­kov a videí je odte­raz vďa­ka spus­te­niu Infi­nit pre iOS a Andro­id omno­ho jed­no­duch­šie.

 

 

Infinit je jedným z najobľúbenejších nástrojov pre posielanie veľkých súborov. A odteraz je tento nástroj pre Mac a Windows dostupný aj na mobilných platformách. Táto free appka pre iOS a Android ponúka rýchly a jednoduchý spôsob posielania stoviek obrázkov či hodín videí vašim kolegom a klientom naprieč viacerými platformami a s žiadnym obmedzením veľkosti.

 

 

Tím stojaci za Infinit taktiež zdôrazňuje, že sa nemusíte obávať straty pripojenia počas transferu. Aplikácia sa od internetu odpojí pozastavením prenosu a keď sa spojenie obnoví, prenos bude pokračovať. Taktiež tvrdia, že Infinit ponúka prenosovú rýchlosť 2x až 30x rýchlejšiu ako cloud-based riešenia Dropbox či WeTransfer. Súbory ako MP3, Excel tabuľky a PDF-ka, ktoré sú uložené na Infinit je možné si prezerať priamo v aplikácii, aby ste ich nemuseli zbytočne exportovať do ostatných aplikácií.

 

Túto appku si môžete stiahnuť pre iOS TU a Android TU.

 

 

Zdroj: creativebloq.com, Foto: creativebloq.com

Pridať komentár (0)