Gang­nam Style polo­žil You­tube

Lukáš Gašparík jr. / 4. december 2014 / Tools a produktivita

Video­k­lip k pes­ničke Gang­nam Style spe­váka PSY bol na You­tube pre­hliad­nutý toľko krát, že to polo­žilo počí­tadlo pozretí na You­tube a tak sa stalo vôbec prvým videom, ktoré pre­lo­milo 32-bitové celé číslo.

Neviete čo to zna­mená? Keďže sa dáta ukla­dajú ako čísla, tak pri ich ukla­daní si musíte vždy vybrať kódo­va­nie, buď 32 alebo 64-bitové kódo­va­nie. 32-bitové kódo­va­nie zabe­rie tro­cha menej pamäte, ale môže byť pou­žité iba na ulo­že­nie čísla od –2.147.483.648 do 2.147.483.647. Pri 64-bito­vom kódo­vaní je však možné ukla­dať čísla od –9.223.372.036.854.775.808 až po 9.223.372.036.854.775.807.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)