Goog­le daru­je štu­den­tom a uči­te­ľom neob­me­dze­ný pries­tor v úlo­žis­ku Dri­ve

Kika Besedičová / 1. októbra 2014 / Tools a produktivita

Začiat­kom leta uvie­dol Goog­le nový prog­ram Dri­ve for Work. Fir­my si aspoň s pia­ti­mi zamest­nan­ca­mi môžu objed­nať clou­do­vé úlo­žis­ko s neob­me­dze­nou kapa­ci­tou, a to len za 10 dolá­rov na mesiac. Vče­ra Goog­le ozná­mil Dri­ve for Edu­ca­ti­on, kto­rý tiež sľu­bu­je neob­me­dze­ný pries­tor, ale navy­še je pre uči­te­ľov a štu­den­tov zadar­mo.

 

Služba sa stane súčasťou Google Apps for Education, ktorá je tiež zadarmo. Prístup si ale musí dojednať samotná škola, nie jej študenti. Google sľubuje, že uložené dáta vždy vaše. Šifruje ich pri ceste do cloudu a tiež na serveroch. Každý uložený súbor môže mať 5 TB.

Neobmedzený priestor bude dostupný v nasledujúcich týždňoch. Zatiaľ stále platí súčasná ponuka, že zadarmo je len 30 GB, za 5 dolárov možno prikúpiť ďalších 100 GB a existuje aj paušál s 16 TB. A prečo si Google študentmi takto rozmaznáva? Z rovnakého dôvodu, prečo má toľko výhodných školských programov aj Microsoft. Študenti si na tamojšie prostredie a aplikácie tak zvyknú, že vyjdú školu, tak budú chcieť systém používať aj doma alebo v práci. Alebo vo svojom startupe :).

Zdroj: google

Pridať komentár (0)