Goog­le for Kids je tu čosko­ro!

Kika Besedičová / 4. decembra 2014 / Tools a produktivita

Otáz­ku ako chrá­niť deti pred tzv. škod­li­vým obsa­hom ale­bo ako im uľah­čiť pou­ží­va­nie slu­žieb nepres­tal rie­šiť Goog­le. USA Today hlá­si, že inter­ne­to­vý gigant sa nevzdal svo­jej myš­lien­ky a pred­sta­ví det­skú ver­ziu pre­hlia­da­ča Chro­me aj You­Tu­be.


Pavni Diwanji, jedna z najvyšších hláv tímu inžinierov, potvrdila, že sa k vydaniu produktov skutočne schyľuje. K vypusteniu dôjde niekedy v budúcom roku.

Bavíme sa o mladých ľuďoch do 13 rokov. Google zatiaľ nenačrtol, ako presne by upravené verzie služieb mali vyzerať, ale dá sa predpokladať, že budú mať rodičovskú kontrolu, pravdepodobne ponúknu jednoduchšie ovládanie a podobne. V každom prípade je to krok vpred, kedže internet je síce obrovská knižnica plná vedomostí a vzdelania, no druhá strana mince je oveľa tienistejšia a práve tá si zaslúži byť pre ľudí budujúcich si osobnosť, kontrolovaná.

Pridať komentár (0)