Google spozná, čo sa nachádza na fotke

  • Obrázok je za tisíc slov. Tiež je pravdou, že tieto disciplíny súčasné počítače ešte nezvládajú. Počítačové videnie aj práca s prirodzeným jazykom sú dva odlišné a veľmi zložité odbory. A Google ich teraz spojil do jedného.
image_1416342314.jpeg
  • Obrázok je za tisíc slov. Tiež je pravdou, že tieto disciplíny súčasné počítače ešte nezvládajú. Počítačové videnie aj práca s prirodzeným jazykom sú dva odlišné a veľmi zložité odbory. A Google ich teraz spojil do jedného.

 

Tím vedcov z jeho laboratória pracuje na programe, ktorý spozná, čo sa nachádza na fotografii, a potom to prirodzeným jazykom stručne popíše. Bude sa to hodiť vo vyhľadávači, ktorý denne spracováva milióny fotiek. Veľkú rolu táto technológia bude zohrávať pri pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím.

Google aj Microsoft sa teraz predháňajú v tom, kto je s vývojom neurónových sietí ďalej. Google má takmer dokonalý OCR nástroj pre rozpoznávanie znakov. Vizuálny vyhľadávač Microsoftu zase dokáže rozpoznávať objekty na fotografiách a navyše ich aj kategorizovať. Dokonca spozná, o aké plemeno psa sa jedná.

Nový projekt Google ide ešte ďalej. Firma ho otestovala na niekoľkých databázach verejne prístupných obrázkov ktorých každú tisíce fotografií. Najskôr analyzuje fotografie, zachytí farby a hrany, porovná ich s naučenými tvarmi a potom ich v jednej vete popíše.

Doterajšie systémy rozpoznali, že je na fotke slon, pretože videli jeho charakteristický tvar. (A aj to je ťažká disciplína.) Systém Google ale povie, že vidí stádo slonov, ktoré sa pohybujú po vyschnutej zemi. Počítač analyzuje viac slonov, kúsky trávy, ale inak hnedú zem.

Systém sa však stále učí, preto nefunguje stopercentne

Aj tak sa jedná o dokonalý úspech. Vďaka Google

Zdroj: BI

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech